EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:225:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 225, 20 август 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.225.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 225

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
20 август 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 225/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra) (1)

1

2010/C 225/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5889 — United Airlines/Continental Airlines) (1)

1

2010/C 225/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5752 — Fortress Investment Group/Residential Capital) (1)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 225/04

Обменен курс на еврото

3

2010/C 225/05

Съобщение на Комисията относно датата на прилагане на протоколите за правилата за произход, осигуряващи диагонална кумулация на произхода между Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция

4

2010/C 225/06

Решение за закриване на официална процедура по разследване след оттегляне на държавата-членка — Държавна помощ — Португалия (Членове 107—109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Известие на Комисията съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС — оттегляне на уведомление — Държавна помощ C 55/06 (ex N 42/05) — Лихвени субсидии за заеми, предоставени на предприятия в сектора на рибарството — Португалия (1)

6


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2010/C 225/07

Покана за представяне на предложения — EACEA/21/10 — Структурна подкрепа на европейски изследователски организации по европейска публична политика и на организации на гражданското общество на европейско равнище — Програма „Европа за гражданите“, Действие 2, мерки 1 и 2 — 2011 г.

7

2010/C 225/08

Покана за подаване на предложения в рамките на Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 225/09

Публикация на заявка за регистрация съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top