EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:123E:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, CE 123, 12 май 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.CE2010.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 123E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
12 май 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Съвет

2010/C 123E/01

Позиция (EC) № 7/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейностиПриета от Съвета на 25 февруари 2010 г.

1

2010/C 123E/02

Позиция (EC) № 8/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИОПриета от Съвета на 8 март 2010 г.

5

2010/C 123E/03

Позиция (EC) № 9/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктитеПриета от Съвета на 14 април 2010 г. (1)

17

2010/C 123E/04

Позиция (EC) № 10/2010 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградитеПриета от Съвета на 14 април 2010 г.

32


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top