EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:041:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 41, 18 февруари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.041.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 41

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
18 февруари 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 041/01

Обменен курс на еврото

1

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2010/C 041/02

Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване))

2

2010/C 041/03

Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване))

3

2010/C 041/04

Сведения, които държавите от ЕАСТ съобщават във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно акта, посочен в точка 1й от приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в изпълнение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване))

4


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2010/C 041/05

Покана за представяне на предложения по проекта за многогодишна работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската енepгийнa мрежа (TEN-E) за 2010 г. (Решение C(2010) 48 на Комисията)

5

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2010/C 041/06

Известие за откриване на антидъмпингова процедура във връзка с вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република

6

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2010/C 041/07

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

13


BG

 

Top