EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:311:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 311, 19 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.311.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 311

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
19 декември 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Съвет

2009/C 311/01

Резолюция на Съвета от 27 ноември 2009 година относно обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 311/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5643 — Arcelormittal/Miglani/JV) (1)

12

2009/C 311/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5694 — DCC Energy/Shell Direct Austria) (1)

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 311/04

Обменен курс на еврото

13

2009/C 311/05

Нова национална страна на разменни евромонети

14

2009/C 311/06

Нова национална страна на разменни евро монети

15

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 311/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (1)

16


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 311/08

Покана за представяне на предложения — ENT/CIP/09/E/N08S03 — Европейска мрежа на посланици за женското предприемачество

21

2009/C 311/09

Покана за представяне на предложения 2010 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Проекти по отношение на готовността и превантивната дейност

24

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2009/C 311/10

Съобщение на Комисията относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Общността на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република: промяна в наименованието на дружество, подлежащо на индивидуална антидъмпингова митническа ставка

25

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 311/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5739 — EQT V/Springer Science + Business Media) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

26

2009/C 311/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5676 — SevenOne Media/G + J Electronic Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV) (1)

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top