EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 31, 07 февруари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 31

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
7 февруари 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 031/01

Съобщение на Комисията относно критериите за оценка на държавната помощ в съобщението на Комисията относно някои правни аспекти, свързани с кинематографичните и други аудиовизуални дейности (Съобщение относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г. (1)

1

2009/C 031/02

Откриване на процедура (Дело COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

2

2009/C 031/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5168 — EADS/SSTL) (1)

3

2009/C 031/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) (1)

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2009/C 031/05

Обменен курс на еврото

4

2009/C 031/06

Нова национална страна на разменни евро монети

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2009/C 031/07

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

6

2009/C 031/08

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

10

2009/C 031/09

Съобщение на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Задължения за обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии (1)

14


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2009/C 031/10

Покана за представяне на предложения за 2009 г. — Подготвително действие MEDIA International

15

2009/C 031/11

МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08 — Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа

17

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2009/C 031/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

19

2009/C 031/13

Съобщение на министъра на икономиката на Кралство Нидерландия във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

20


 

2009/C 031/14

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top