EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:189:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 189, 26 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
26 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 189/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2008/C 189/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5184 — Arcapita/Freightliner) (1)

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2008/C 189/03

Конференция на комисиите по европейски въпроси към парламентите на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейския парламент (КОСАК) — Резултати от XXXIX-та среща на КОСАК — Бърдо при Краню, 7 и 8 май 2008 г.

6

 

Комисия

2008/C 189/04

Обменен курс на еврото

9

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 189/05

Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции (1)

10


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 189/06

Известие за предстоящо изтичане на срока на някои изравнителни мерки по отношение на спално бельо с произход от Индия

12

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 189/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

13

2008/C 189/08

Държавна помощ — Франция (Членове 87-89 от Договора за създаване на Европейската общност) — Известие на Комисията съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО — Оттегляне на уведомление — Държавна помощ C 51/07 (ex N 530/07) — Подкрепа от Агенцията за индустриални иновации в полза на програма VHD (1)

14

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 189/09

Бележка относно искане съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — Удължаване на срока — Молба от страна на държава-членка

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top