EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 14, 19 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
19 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2008/C 014/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 014/02

Съобщение на Комисията относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти

6

2008/C 014/03

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

10

2008/C 014/04

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

14

2008/C 014/05

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

18

2008/C 014/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2008/C 014/07

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година относно назначаването на член от Обединеното кралство на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

21

 

Комисия

2008/C 014/08

Обменен курс на еврото

22

2008/C 014/09

Задание — Експертна група по трафика на хора с настоящото

23


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 014/10

Покана за представяне на кандидатури относно Решение 2007/675/EО на Комисията за създаване на експертна група по трафика на хора

27

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2008/C 014/11

Становище относно молба по член 30 на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — Молба от страна на държава-членка

34

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 014/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

36

2008/C 014/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

38


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top