EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:126:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 126, 07 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 126

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
7 юни 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 126/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2007/C 126/02

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4541 — Bridgepoint/Rodenstock) (1)

2

2007/C 126/03

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4551 — Goldman Sachs/ONEX/RAC) (1)

2

2007/C 126/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/KION) (1)

3

2007/C 126/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4494 — Evraz/Highveld) (1)

3

2007/C 126/06

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4635 — Groupe CNP/Groupe AVH/Club/Planet Parfum/DI) (1)

4


 

III   Подготвителни актове

 

Комисия

2007/C 126/07

Законодателни предложения, приети от Комисията

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 126/08

Обменен курс на еурото

11

2007/C 126/09

Документи COM, различни от законодателните предложения, приети от Комисията

12

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 126/10

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

16

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2007/C 126/11

Разрешаване на държавна помощ съгласно член 61 от Споразумението за ЕИП и член 1, параграф 3 от част I на Протокол 3 към Споразумението за надзор и съд — Решение без възражения на Надзорния орган на ЕАСТ

18

2007/C 126/12

59-то изменение на насоките за държавна помощ — Решение на Надзорния орган на ЕАСТ за предлагане на подходящи мерки

19

2007/C 126/13

Уведомление от исландските власти за удължаване на акта относно временните възстановявания във връзка с производството на филми в Исландия — Надзорният орган на ЕАСТ реши да не повдига възражения срещу уведомената мярка

20

2007/C 126/14

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени проценти при възстановяване на държавните помощи за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2007 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37))

20


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2007/C 126/15

Последна публикация на документи COM, различни от законодателните предложения, и законодателни предложения, приети от КомисиятаОВ C 78, 11.4.2007 г.

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top