EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 86, 20 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 86

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
20 април 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки, насоки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска централна банка

2007/C 086/01

Становище На Европейската Централна Банка от 13 април 2007 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечни статистически данни за свободните работните места в Общността (CON/2007/9)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 086/02

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопанските продукти и храни

3

2007/C 086/03

Публикация на заявление за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

7

2007/C 086/04

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопански продукти и храни

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 086/05

Обменен курс на еурото

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 086/06

Списък с пристанища, на които е разрешено разтоварване или трансбордиране на замразена риба, уловена от риболовни кораби на трети страни в зоната, обхваната от конвенцията за риболов в североизточната част на Атлантическия Океан

18

2007/C 086/07

Обобщена информация от държавите-членки за отпусканата държавна помощ, съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавна помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват със селскостопански продукти

20


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2007/C 086/08

Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата „Интелигентна енергия — Европа“ [Решение № 1639/2006/EC на Европейския парламент на Съвета (OB L 310 от 9.11.2006 г., стр. 15)]

21

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 086/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4655 — Gilde/Parcom/Nedschroef) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top