EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Права на пътниците в автобусния транспорт

Права на пътниците в автобусния транспорт

Пътниците, включително тези с увреждане или намалена подвижност, пътуващи с автобусен транспорт, се ползват с едни и същи права, без значение къде пътуват в Европейския съюз (ЕС). Тези права, включително правото на информация и обезщетение в случай на закъснение или отмяна, допълват подобни права за пътниците с морски и вътрешен речен, въздушен и железопътен транспорт.

АКТ

Регламент (ЕО) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

ОБОБЩЕНИЕ

Пътниците, включително тези с увреждане или намалена подвижност, пътуващи с автобусен транспорт, се ползват с едни и същи права, без значение къде пътуват в Европейския съюз (ЕС). Тези права, включително правото на информация и обезщетение в случай на закъснение или отмяна, допълват подобни права за пътниците с морски и вътрешен речен, въздушен и железопътен транспорт.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът определя правила за автобусния транспорт по отношение на пътниците, ползващи редовни превози* и пътуващи в рамките на ЕС на разстояние 250 km или повече. Някои от разпоредбите му се отнасят за всички услуги, включително за тези на по-къси разстояния.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

По отношение на услугите на дълги разстояния, т.е. на разстояние повече от 250 km, регламентът предвижда:

 • подходяща помощ напр. закуски, храна, до 2 нощувки в хотел в ситуации на отмяна или след закъснение с повече от 90 минути при пътуване с продължителност повече от три часа;
 • гаранция за възстановяване на средствата или пренасочване в случай на дублиране на места или отмяна, или след закъснение с повече от 120 минути от прогнозното време на заминаване;
 • обезщетение в размер на 50 % от цената на билета след закъснение с повече от 120 минути от прогнозното време на заминаване, отмяна на пътуване и в случай че превозвачът не успее да предложи на пътника пренасочване или възстановяване на средства;
 • информация в случай на отмяна на услугата или закъснение при заминаването;
 • защита на пътниците в случай на нараняване, загуба или щети, причинени от пътнотранспортни произшествия, и/или обезщетение в случай на смърт;
 • конкретна безплатна помощ за хора с увреждания и лица с намалена подвижност както на автогарите, така и на борда, и където е необходимо, безплатен транспорт за придружаващите ги лица.

В допълнение за разстояния, по-къси от 250 km, регламентът предвижда следното:

 • недискриминация въз основа на националност по отношение на цените и договорните условия за пътниците;
 • недискриминационно третиране на хората с увреждания и лицата с намалена подвижност, както и финансово обезщетение за загуба или щети на оборудването им за придвижване в случай на злополука;
 • правила за минимална информация относно пътуването за всички пътници преди и по време на пътуването им, както и обща информация за правата им на автогарите и на борда;
 • механизъм за разглеждане на жалби, установен от превозвачите и предоставян на всички пътници;
 • независими национални органи във всяка държава от ЕС с пълномощия за прилагане на регламента и, при необходимост, за налагане на санкции.

Регламентът предвижда възможност за освобождаванеза вътрешните редовни превози и редовни превози, значителна част от които се извършва извън ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 март 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайт на Европейската комисия за правата на пътниците в автобусния транспорт

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Редовни превози: обикновени автобусни услуги за превоз на пътници по посочен маршрут с предварително определени точки на вземане/спиране.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 181/2011

20.3.2011 г.

-

OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1-12

последно актуализация 02.06.2020

Top