EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Отношения на ЕС с Китай

Отношения на ЕС с Китай

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕИО) № 2616/85 относно сключването на Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Китай

Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между ЕС и Китай

Стратегическа програма за сътрудничество ЕС—Китай 2020

Съвместно съобщение (JOIN(2016) 30 final) — Елементи за нова стратегия на ЕС относно Китай

Заключения на Съвета във връзка със стратегията на ЕС относно Китай

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ?

Те полагат основата на стратегическото партньорство между ЕС и Китай, което започна развитието си от търговско и икономическо сътрудничество, но вече обхваща външни работи и въпроси на сигурността, както и преодоляването на международни предизвикателства, като изменението на климата и глобалното икономическо управление.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Стратегическата програма за сътрудничество ЕС—Китай 2020 е водещият документ за взаимоотношенията между двете страни. Тя е разделена на 4 основни теми:

  • Мир и сигурност: ЕС и Китай подкрепят засиленото сътрудничество и активния диалог по въпросите на международната и регионалната сигурност с глобални въздействия.
  • Просперитет: ЕС и Китай обръщат внимание на ключови инициативи, като:
  • Устойчиво развитие: ЕС и Китай обръщат внимание на своята съвместна отговорност за подпомагане на глобалното развитие чрез сътрудничество в областта на:
  • Обмен между хората: ЕС и Китай взети заедно съставляват над една четвърт от населението на света, затова разширяването на контактите между хората от двете страни е важно за подобряване на взаимното разбиране. Поради това се обръща специално внимание на културния, образователния и младежкия диалог. ЕС и Китай участват в над 60 редовни диалога по важни външнополитически области, както и по технически въпроси, като например индустриална политика, образование, митници, ядрена енергия и защита на потребителите.

Нов подход

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • Дипломатическите отношения между ЕС (тогава ЕИО) и Китай са установени през 1975 г. От тогава насам партньорството се развива и преодолява широк спектър от глобални предизвикателства, вариращи от неразпространението на оръжия за масово унищожение до положението, свързано със сигурността в Азия, глобалното затопляне и борбата срещу незаконната миграция и трафика на хора.
  • В резултат на стратегическото партньорство все повече се разширява сътрудничеството между ЕС и Китай по ключови международни и регионални въпроси, и двете страни споделят отговорността за насърчаването на мир, просперитет и устойчиво развитие в името на всички.
  • ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият най-голям търговски партньор на ЕС. Търговските и инвестиционните отношения между двете са важен източник на блага, работни места, развитие и иновации и за двете страни.
  • За допълнителна информация вж.:
    • „Китай и ЕС“ на уебсайта на Европейската служба за външна дейност.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EИО) № 2616/85 на Съвета от 16 септември 1985 година относно сключването на Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република (OВ L 250, 19.9.1985 г., стр. 1)

Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република (OВ L 250, 19.9.1985 г., стр. 2—7)

Стратегическа програма за сътрудничество ЕС—Китай 2020

Съвместно съобщение до Европейския парламент и Съвета — Елементи за нова стратегия на ЕС относно Китай (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016 г.)

Стратегия на ЕС относно Китай — заключения на Съвета, (Брюксел, 18.7.2016 г.)

последно актуализация 20.03.2017

Top