EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Сигурност на корабите и пристанищните съоръжения

Сигурност на корабите и пристанищните съоръжения

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 725/2004 относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Всички държави от ЕС трябва да въведат в пълна степен мерките на SOLAS и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения по отношение на международния морски трафик до 1 юли 2004 г. Срокът за основните вътрешни пътнически кораби е 1 юли 2005 г.
 • До 1 юли 2007 г.всички държави от ЕС след провеждане на задължителна оценка на риска за сигурност трябва да решат в каква степен ще прилагат мерките за други категории кораби, извършващи вътрешни услуги.
 • Всяка държава от ЕС информира ММО, Европейската комисия и другите държави от ЕС какви мерки е предприела. Това включва данни за контактните точка за морска сигурност, определени от всяка държава от ЕС.
 • Корабите, попадащи в обхвата на специалните мерки и искащи достъп до пристанище на ЕС, трябва да предоставят сведения в областта на сигурността на съответните национални органи:
  • най-малко двадесет и четири часа по-рано; и
  • най-късно в момента, когато напуснат предишното пристанище, ако пътуването продължава по-малко от двадесет и четири часа; или
  • веднага щом пристанището за междинно спиране стане известно, ако не е било известно в момента на отпътуването.
 • Възможно е редовното морско обслужване, осъществявано между пристанища, разположени на своя собствена територия или между две държави от ЕС, да бъде освободено от предоставянето на предварителни сведения, при условие че тези сведения могат да бъдат предоставяни по искане от страна на органите.
 • Националните органи поддържат списък с дружества и кораби, които се ползват от това освобождаване, и редовно го актуализират.
 • До 1 юли 2004 г. държавите от ЕС трябваше да посочат контактна точка за морска сигурност.

Отражения на пандемията от COVID-19

 • Тъй като продължаващата криза в областта на общественото здраве затруднява националните органи на държавите от ЕС да извършват инспекции и посещения, свързани с морската сигурност с оглед подновяване на някои документи в областта на морската сигурност, Регламент (ЕС) 2020/698 удължава сроковете за преразглеждане оценки на сигурността и планове за сигурност на пристанищните съоръжения и пристанищата, за да се даде възможност на държавите от ЕС и корабоплаването да предприемат гъвкав и прагматичен подход, и да поддържат основните вериги за доставки отворени, като същевременно не нарушават сигурността.
 • Регламент (EС) 2020/698 позволява известна гъвкавост по отношение на упражненията и на тренировките по сигурността, които правни актове на ЕС в областта на морската сигурност, като Директива 2005/65/EО (вж. резюмето), изискват да бъдат извършвани в определени срокове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 юли 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Морска сигурност: комбинацията от превантивни мерки, целящи защитата на морския транспорт и на пристанищните съоръжения срещу заплахи от преднамерени противозаконни действия.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (OВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6—91)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 725/2004 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (OВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 10—24)

Директива 2005/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (OВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28—39)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.07.2020

Top