EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Какао и шоколад

Какао и шоколад

Европейският съюз (ЕС) определя редица специфични общи правила за какаовите и шоколадовите продукти, които допълват законодателството, приложимо за храни. Тези правила се отнасят за състава, търговските наименования, етикетирането и представянето.

АКТ

Директива 2000/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 година относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека [вж. актовете за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Тази директива хармонизира етикетирането на какаови и шоколадови продукти и установява определения за тези продукти с цел да позволи на потребителите да правят информиран избор. Тя се прилага без да се засягат общите разпоредби относно етикетирането на храните.

Засегнати продукти

Тази директива се прилага за какаови и шоколадови продукти, предназначени за консумация от човека, както е посочено в приложение I към директивата.

Състав

Тази директива приема състава на какаови и шоколадови продукти. По-специално за някои продукти тя определя минималния процент какаово масло, който може да се използва. Тя също така определя възможността да се използват растителни мазнини, които не превишават 5 % от крайния продукт. Растителните мазнини (различни от какаово масло), които могат да се използват, са изброени в приложение II към директивата.

Етикетиране

Единствено продукти, произведени съгласно правилата за състав, определени в тази директива, могат да се предлагат на пазара с едно от следните имена (вж. приложение I към директивата):

 • какаово масло;
 • какао на прах, какао;
 • какао на прах с намалено маслено съдържание, какао с намалено маслено съдържание;
 • шоколад на прах;
 • шоколад за пиене, подсладено какао, подсладено какао на прах (възможно е да се допълни с думите с намалено съдържание на мазнина);
 • шоколад (възможно е да се допълни с думите на пръчици или на парченца, кувертюр и с лешници gianduja);
 • млечен, сметанов шоколад или шоколад с обезмаслено мляко (възможно е да се допълни с думите на пръчици или на парченца, кувертюр и с лешници gianduja);
 • млечен шоколад за цялото семейство;
 • бял шоколад;
 • шоколад с пълнеж;
 • chocolate a la taza;
 • chocolate familiar a la taza;
 • шоколадов бонбон или пралина.

Етикетирането на какаови и шоколадови продукти може да включва допълнителна информация. Например етикетирането на шоколадови продукти, съдържащи растителни мазнини, различни от какаово масло, трябва да съдържа обозначението освен какаово масло, съдържа и други растителни мазнини в същото зрително поле, където се намира списъкът на съставките, ясно отделено от този списък.

Етикетирането на шоколад на прах, на подсладено какао, както и на шоколад, млечен шоколад, млечен шоколад за цялото семейство, chocolate a la taza и chocolate familiar a la taza трябва да посочва общото сухо какаово вещество. В допълнение етикетирането на обезмаслено какао и нискомаслено какао, и шоколад на прах трябва да посочва съдържанието на какаово масло.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2000/36/EО

3.8.2000 г.

-

OВ L 197, 3.8.2000 г.

Акт/актове за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

-

OВ L 311, 21.11.2000 г.

Последващите изменения и допълнения на Директива 2000/36/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията. [ОВ L 287, 29.10.2013 г.].

Последна актуализация: 20.05.2014

Top