Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Улавяне на бензинови пари при бензиностанции с цел постигане на по-чист въздух

Улавяне на бензинови пари при бензиностанции с цел постигане на по-чист въздух

Бензиновите пари, изпускани при зареждането на моторни превозни средства, са вредни за човешкото здраве и околната среда. С директива от 2009 г. Европейският съюз (ЕС) предприема действия за улавянето на тези пари.

АКТ

Директива 2009/126/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции

ОБОБЩЕНИЕ

Бензиновите пари, изпускани при зареждането на моторни превозни средства, са вредни за човешкото здраве и околната среда. С директива от 2009 г. Европейският съюз (ЕС) предприема действия за улавянето на тези пари.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата гарантира улавянето на вредните бензинови пари, които биха били изпуснати по време на зареждане на моторно превозно средство при бензиностанция. Бензиноколонките на много бензиностанции в ЕС ще трябва да бъдат оборудвани с устройства за улавяне на тези пари.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Тази директива се прилага за нови и преминали основен ремонт бензиностанции, които имат годишна производителност по-голяма от 500 m3 бензин, и бензиностанции с годишна производителност по-голяма от 100 m3, които са разположени под жилищни помещения. При тези бензиностанции трябва да бъдат монтирани системи, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).
  • При големите бензиностанции с годишна производителност от 3000 m3 трябва да се монтират системи за УБП до 2018 г.
  • Оборудването за УБП трябва да бъде сертифицирано от производителя в съответствие с приложимите технически стандарти и то трябва да може да улавя най-малко 85 % от бензиновите пари.
  • Ефективността на оборудването за УБП трябва да бъде изпитвано веднъж годишно или на всеки 3 години, ако бензиностанцията има оборудване за автоматично следене.
  • При бензиностанциите, при които има монтирано оборудване за УБП, трябва да се постави знак, стикер или друго обозначение около бензиноколонката, за да се уведомят потребителите за този факт.
  • Методите и стандартите за изпитване, използвани за установяване на ефективността на системите за УБП, са хармонизирани съгласно Директива 2014/99/EС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Бензинът е сложна смес от летливи органични съединения, които лесно се изпаряват във въздуха, където те пораждат различни проблеми със замърсяването. Те включват прекомерни нива на токсичен бензен в атмосферния въздух и фотохимично образуване на озон, който е замърсител на въздуха, причиняваш респираторни заболявания, като астма. Освен това озонът е парников газ.

За повече информация, вж. страницата„Съхранение и разпределение на бензин“от уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2009/126/EО

31.10.2009 г.

1.1.2012 г.

OВ L 285 , 31.10.2009 г., стр. 36-39

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/99/EС

12.11.2014 г.

12.5.2016 г.

OВ L 304, 23.10.2014 г., стр. 89-90

последно актуализация 11.08.2015

Top