EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европас - повишена мобилност за учене и работа в Европа

This summary has been archived and will not be updated. See 'Европас - подкрепа за учене и работа в Европа' for an updated information about the subject.

Европас - повишена мобилност за учене и работа в Европа

Стандартизираното досие, в което се посочват персонални умения и квалификации, което е безплатно и е достъпно в електронна форма на 28 езика, може да помогне на гражданите да намират работа или да се обучават навсякъде в Европа.

АКТ

Решение 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас).

ОБОБЩЕНИЕ

Стандартизираното досие, в което се посочват персонални умения и квалификации, което е безплатно и е достъпно в електронна форма на 28 езика, може да помогне на гражданите да намират работа или да се обучават навсякъде в Европа.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Решението създава обща рамка на Европейския съюз (ЕС) с цел да се позволи на гражданите да представят своите квалификации и компетенции ясно и лесно чрез създаване на персонални, координирани досиета от документи (Европас).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европас представлява портфолио от 5 документа и електронна папка, които могат да съдържат описания на образователните постижения, официалните квалификации, трудовия стаж, уменията и компетенциите на дадено лице.

То съдържа следните елементи:

Инициативата се подкрепа от интернет портал, който позволява на гражданите да изготвят свои собствени автобиографии по модела „Европас“ и езикови паспорти, и да научават за останалите документи в Европас.

Европас следва да бъде съгласуван и да се допълва с останалите инструменти, които насърчават европейската и международната мобилност, по-конкретно:

В Доклад на Комисията от 2013 г. се посочваше, че Европас трябва да стане по-гъвкаво и насочено към потребителите посредством използване на потенциала на модерните технологии. В него се изразяваше становище, че действащата структура следва да бъде опростена, да стане по-целево ориентирана и актуална услуга.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение № 2241/2004/EО

1.1.2005 г.

-

OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6-20

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Оценка на инициативата „Европас“: Втора оценка на Решението на Европейския парламент и на Съвета относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (COM(2013) 899 final, 18.12.2013 г.).

последно актуализация 22.07.2015

Top