Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Go to the summaries’ table of contents

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

 

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВА Е РОЛЯТА НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ?

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител) отговаря за координирането и изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), както и на общата политика за сигурност и отбрана. Върховният представител същевременно е един от заместник-председателите на Европейската комисия и като такъв гарантира, че цялостната външна дейност на ЕС е последователна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Назначаване

Отговорности

  • Върховният представител допринася за разработването на ОВППС като прави предложения на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.
  • След това върховният представител осигурява изпълнението на решенията, които са приети.
  • Като заместник-председател на Комисията върховният представител гарантира, че цялостната външна дейност на ЕС в областта на помощта за развитие, търговията, хуманитарната помощ и реакцията при кризи е последователна и ефективна.
  • Върховният представител председателства заседанията на министрите на външните работи в рамките на Съвета на ЕС.
  • Освен това върховният представител представлява ЕС по въпроси, свързани с ОВППС.
  • Задълженията му включват също ръководене на Европейската агенция по отбрана и на Института на ЕС за изследване на сигурността.

Европейската служба за външна дейност

  • Върховният представител се подпомага при изпълнението на своите задължения от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). ЕСВД беше създадена с Договора от Лисабон и се основава на член 27 от Договора за Европейския съюз. Тя е съставена от длъжностни лица на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията, както и от персонал, командирован от дипломатическите служби на държавите от ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Длъжността на върховния представител се основава на членове 18 и 27 от Договора за Европейския съюз. Договорът от Амстердам от 1999 г. създаде длъжността, въпреки че отговорностите по въпросите на външните политики бяха споделени с европейския комисар, отговарящ за външните отношения. Договорът от Лисабон от 2009 г. разшири отговорностите на върховния представител и направи лицето, изпълняващо длъжността, заместник-председател на Комисията, за да позволи на върховния представител да представлява по-добре ЕС в своите цели, свързани с външната политика.

последно актуализация 24.11.2015

Top