Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

 

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВА Е РОЛЯТА НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ?

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител) отговаря за координирането и изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), както и на общата политика за сигурност и отбрана. Върховният представител същевременно е един от заместник-председателите на Европейската комисия и като такъв гарантира, че цялостната външна дейност на ЕС е последователна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Назначаване

Върховният представител се назначава за срок от 5 години от Европейския съвет с гласуване с квалифицирано мнозинство (със съгласието на председателя на Европейската комисия). Назначаването на върховния представител подлежи също така на гласуване за одобрение от страна на Европейския парламент в съответствие с член 17 от Договора за Европейския съюз. Това се прави, тъй като върховният представител е същевременно един от заместник-председателите на Европейската комисия и за назначаването на Европейската комисия като цяло е необходимо съгласието на Европейския парламент.

Отговорности

Върховният представител допринася за разработването на ОВППС като прави предложения на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

След това върховният представител осигурява изпълнението на решенията, които са приети.

Като заместник-председател на Комисията върховният представител гарантира, че цялостната външна дейност на ЕС в областта на помощта за развитие, търговията, хуманитарната помощ и реакцията при кризи е последователна и ефективна.

Върховният представител председателства заседанията на министрите на външните работи в рамките на Съвета на ЕС.

Освен това върховният представител представлява ЕС по въпроси, свързани с ОВППС.

Задълженията му включват също ръководене на Европейската агенция по отбрана и на Института на ЕС за изследване на сигурността.

Европейската служба за външна дейност

Върховният представител се подпомага при изпълнението на своите задължения от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). ЕСВД беше създадена с Договора от Лисабон и се основава на член 27 от Договора за Европейския съюз. Тя е съставена от длъжностни лица на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията, както и от персонал, командирован от дипломатическите служби на държавите от ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Длъжността на върховния представител се основава на членове 18 и 27 от Договора за Европейския съюз. Договорът от Амстердам от 1999 г. създаде длъжността, въпреки че отговорностите по въпросите на външните политики бяха споделени с европейския комисар, отговарящ за външните отношения. Договорът от Лисабон от 2009 г. разшири отговорностите на върховния представител и направи лицето, изпълняващо длъжността, заместник-председател на Комисията, за да позволи на върховния представител да представлява по-добре ЕС в своите цели, свързани с външната политика.

Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — уебсайт на Европейската служба за външна дейност

последно актуализация 24.11.2015

Top