EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ЕС) 2018/1197 за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и неговите държави членки и Япония

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО?

Споразумението за стратегическо партньорство е първото двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония. Целта му е да се осигури по-тясно политическо и икономическо сътрудничество по цял кръг от двустранни, регионални и многостранни въпроси.

Наред със специфични области на политиката, споразумението за стратегическо партньорство потвърждава ангажимента на партньорите да запазят международния мир и сигурността и да насърчават общите демократични ценности и принципи.

Решението позволява подписване на споразумението за стратегическо партньорство от името на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обширното споразумение за стратегическо партньорство обхваща сътрудничеството по отношение на:

Споразумението за стратегическо партньорство предвижда:

  • съвместен комитет за координиране на цялостното партньорство;
  • процедура за разрешаване на спорове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО?

Предвид важността на това споразумението за стратегическо партньорство да бъде осъществено възможно най-скоро, ЕС и Япония се съгласиха временно да приложат редица от членовете на споразумението, докато то влезе в сила. Тези членове обхващат:

  • области, които включват насърчаването на мира и сигурността;
  • политиките в областта на транспорта, туризма и околната среда; и
  • създаването на съвместен комитет.

Споразумението за стратегическо партньорство ще влезе в сила след приключване на процедурите по ратифициране от държавите от ЕС и след получаване на одобрение от Европейския парламент.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Успоредно с преговорите за споразумението за стратегическо партньорство ЕС и неговите държави членки откриха преговори с Япония за споразумение за икономическо партньорство на 29 ноември 2012 г. Те започнаха през април 2013 г., а съдържанието на първото двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония беше завършено през април 2018 г.

На 26 юни 2018 г. Съветът на ЕС разреши подписването на споразумението за стратегическо партньорство от името на ЕС. Споразумението за стратегическо партньорство беше подписано между ЕС и Япония на 25-ата среща на върха между ЕС и Япония в Токио на 17 юли 2018 г. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония също бе подписано в Токио на 17 юли 2018 г.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2018/1197 на Съвета от 26 юни 2018 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (OВ L 216, 24.8.2018 г., стр. 1—3)

Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (ОВ L 216, 24.8.2018 г., стр. 4—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2018/966 на Съвета от 6 юли 2018 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (OВ L 174, 10.7.2018 г., стр. 1)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял V — Общи разпоредби относно външната дейност на Съюза и специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност — Глава 2 — Специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност — Раздел 1 — Общи разпоредби — Член 37 (предишен член 24 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 36)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част пета — Външна дейност на Съюза — Дял III — Сътрудничество с трети страни и хуманитарна помощ — Глава 2 — Икономическо, финансово и техническо сътрудничество с трети страни — Член 212 (предишен член 181, буква а) ДЕО) (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 142)

последно актуализация 14.12.2018

Top