EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Радвайте се на онлайн съдържание без граници

Радвайте се на онлайн съдържание без граници

 

РЕЗЮМЕ НА:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1128 — преносимост на услугите за онлайн съдържание в целия ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

Той има за цел абонатите на услуга с онлайн съдържание в тяхната собствена държава от ЕС, като филми, спортни събития, електронни книги, видео игри и музика, да имат достъп до нея, когато временно пребивават в друга държава от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Доставчикът на онлайн съдържание трябва да предостави възможност на абонатите, когато посещават друга държава от ЕС, да имат достъп до платената от тях услуга по същия начин, както когато са в държавата им на пребиваване. Това може да бъде видео по заявка (като например Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi или Chili TV), онлайн телевизия (като Viaplay на Viasat, Now TV на Sky или Voyo), поточно предаване на музика (като Spotify, Deezer или Google Music) или онлайн пазари за игри (като Steam или Origin). Съдържанието, достъпно в друга държава от ЕС следва да бъде:

 • същото съдържание,
 • на същите видове и брой устройства,
 • за същия брой ползватели,
 • със същия диапазон от възможности, и
 • без допълнително таксуване.

Няма задължение за предоставяне на същото качество освен ако не договорено с абоната, но качеството не трябва да бъде умишлено намалявано, а абонатът трябва да бъде информиран относно качеството на доставката преди предоставянето на услугата.

Всяка друга услуга, предоставена в друга държава от ЕС, ще бъде третирана като възникнала единствено в държавата по пребиваване от ЕС на абоната.

В края на договор или подновяване, доставчикът трябва да провери разумно и ефективно държавата по по пребиваване от ЕС на абоната, като използва не повече от два от следните източници на информация:

 • лична карта и друг валиден документ за идентификация, потвърждаващ държавата от ЕС на абоната;
 • данни за плащането на абоната;
 • мястото, в което е инсталирано устройството, предоставящо услугата;
 • плащане на лицензионна такса, като например обществена услуга за радио- и телевизионно разпространение;
 • договор за доставка на интернет, телефонна услуга или друг подобен договор, свързващ абоната с държава от ЕС;
 • информация за регистрация за избори, ако е обществено достъпна;
 • плащане на местни данъци, ако е обществено достъпна;
 • сметка за комунална услуга, свързваща абоната с държавата от ЕС;
 • адрес на фактуриране или пощенски адрес;
 • декларация от абоната, в която се потвърждава адресът му в държавата от ЕС;
 • проверка на адрес по интернет протокол с цел определяне на държавата от ЕС, в която абонатът получава достъп до услугата за онлайн съдържание.

Доставчикът не трябва да прави услугата си достъпна в друга държава от ЕС ако абонатът не успее да предостави информацията, която позволява да се провери държавата му на пребиваване. Обработката на лични данни трябва да бъде пропорционална на постигането на нейната цел и на съответствието с Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Носителите на права могат да оторизират използването на тяхното съдържание без проверка на държавата по пребиваване от ЕС и могат да оттеглят това разрешение като дадат разумно уведомление на доставчика. Договорът между носителят на правата и доставчикът не трябва да ограничава това право на оттегляне. Всяко договорно правило между абоната, доставчика или носителите на правата, противоречащо на настоящия регламент не е изпълнимо.

Когато се предоставя безплатна услуга, доставчикът може да позволи достъп и употреба на абонатите, които временно се намират в държава от ЕС, ако тяхната държава на пребиваване от ЕС е проверена в съответствие с регламента.

Европейската комисия подава доклад, заедно със законодателно предложение относно функционирането на регламента до 2 април 2021 г. в светлината на правното, технологическото и икономическото развитие. Това включва как действа проверката и дали е необходимо преразглеждане, обръщане на специално внимание на въздействието върху малки предприятия и върху защитата на личните данни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 1 април 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възможността да имат достъп до услуги с онлайн съдържание, когато пътуват, идва скоро след като потребителите в ЕС започнаха да се възползват от новите правила за роуминг на мобилните телефони като част от стратегията за единен цифров пазар на ЕС. От 15 юни 2017 г. хората, които пътуват периодично заплащат цените на вътрешния пазар за мобилен интернет, обект на справедлива употреба, независимо къде в ЕС пътуват.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 1—11)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2017/1128 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за цифров единен пазар за Европа (COM(2015) 192 final, 6.5.2015 г.)

последно актуализация 07.02.2018

Top