EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Държавна помощ: насоки на ЕС за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Държавна помощ: насоки на ЕС за регионалната помощ за периода 2014 - 2020 г.

Насоките на ЕС относно това как държавите-членки на ЕС могат да отпускат инвестиционна помощ на дружества за подкрепа на развитието на региони в неравностойно положение в Европа между 2014 г. и 2020 г. влязоха в сила през юли 2014 г.

АКТ

Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. (OВ C 209, 23.7.2013 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Европейската комисия изготви насоки относно това как държавите-членки на ЕС могат да отпускат инвестиционна помощ на дружества за подкрепа на развитието на региони в неравностойно положение в Европа между 2014 г. и 2020 г.

Целта на преработените насоки е да се насърчи икономическият растеж чрез популяризирането на инвестициите в проекти, които носят реална добавена стойност за регионалното развитие, по-специално в регионите с най-неравностойно положение в Европа.

По-специално насоките за регионална помощ определят правилата, при които държавите-членки на ЕС могат да отпускат държавна помощ на дружества за подпомагане на инвестициите в нови производствени съоръжения в регионите с най-неравностойно положение в Европа или за разширяване, или модернизиране на съществуващи съоръжения.

Освен това насоките съдържат правила относно основата, на която държавите-членки на ЕС могат да изготвят карти за регионална помощ, да идентифицират в кои географски области дружествата могат да получават регионална държавна помощ и на какво равнище.

Основните характеристики на новите насоки включват:

  • Общият дял на регионите, където ще може да се отпуска регионална помощ, ще се увеличи до 47 % от населението на ЕС. В момента около един на всеки четири европейци живее в по-слаборазвити региони (дефинирани като региони с брутен вътрешен продукт (БВП) под 75 % от средния за ЕС). Близо един на всеки трима европейци е живеел в по-слаборазвити региони при приемането на насоките за 2007-2013 г. Независимо от това намаление на регионалните различия Комисията взе под внимание въздействията на икономическата криза и поради това увеличи покритието на населението.
  • Насоките приемат по-строг подход към помощта за инвестиции, правени от големи предприятия в по-развити подпомагани области. Отпускането на помощ за големи предприятия в тези области ще бъде разрешена само за инвестиции, които създават нова икономическа дейност, за първоначални инвестиции за диверсифициране на съществуващи учреждения с нови продукти или за нови процесни иновации, тъй като е по-вероятно тези инвестиции да бъдат извършвани благодарение на субсидията. В най-бедните региони (региони под 75 % от средния БВП на ЕС), насоките продължават да разрешават помощ за други видове инвестиции също и от големи дружества.
  • За да се увеличи прозрачността и отчетността, държавите-членки ще трябва да публикуват в интернет информация за това какъв размер на регионална помощ отпускат и на кого.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Насоки за регионалната помощ за периода 2014-2020 г.

1.7.2014 г.

-

OВ C 209, 23.7.2013 г.

Последна актуализация: 27.02.2014

Top