EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Институт на ЕС за изследване на сигурността

Институт на ЕС за изследване на сигурността

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността извършва изследвания и анализ на международни въпроси, за да помогне на ЕС да разработва своята външна политика и политиката си за сигурност.

АКТ

Решение 2014/75/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. относно Института на Европейския съюз за изследване на сигурността.

ОБОБЩЕНИЕ

Чрез това решение на Съвета Европейският съюз (ЕС) реши да продължи да използва експертните познания на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) за предоставяне на изследвания и анализ по международни въпроси за общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на ЕС. ИЕСИС беше създаден през януари 2002 г. Той е със седалище в Париж и има служба за връзка в Брюксел.

Чрез своите изследвания и анализи ИЕСИС допринася за вземането на решения от ЕС в областта на ОВППС. По-конкретно той извършва анализ и предоставя форум за разискване на външната стратегия на ЕС в области, които включват предотвратяване на конфликти и омиротворяване. Неговите дейности включват организиране на прояви за установяване на контакти и семинари, както и събиране на подходяща документация за длъжностни лица и експерти от ЕС. Освен това той действа като свързващо звено между институциите на Съюза и света на външните експерти, включително в областта на сигурността.

ИЕСИС се управлява от борд и директор:

  • Бордът: основната отговорност на борда е да одобрява годишната и дългосрочната работна програма на Института и съответстващия бюджет. До 30 ноември всяка година бордът трябва да одобри годишната работна програма на Института. Бордът се състои от един представител за всяка държава - членка на ЕС, и един представител от Комисията. Той заседава най-малко два пъти в годината и се председателства от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Главният директор на военния състав също може да присъства на заседанията на борда. Бордът може да реши да създаде работни групи ad hoc или постоянни комитети, които да се занимават със специфични теми.
  • Директорът: директорът се назначава от борда въз основа на препоръка от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за срок от 3 години, който може да бъде удължен с още две години. Отговорностите на директора включват текущото администриране на института, изготвянето на годишната работна програма на Института и на годишния доклад, и подготовка на работата на борда.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Дата на влизане в сила

Крайна дата за прилагане в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2014/75/ОВППС на Съвета

10.2.2014 г.

-

OВ L 41, 12.2.2014 г.

Последна актуализация: 11.06.2014

Top