EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Имиграцията - отговорът на ЕС

Европейска програма за миграцията - COM(2015) 240 final

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска програма за миграцията (COM(2015) 240 final, 13.5.2015 г.)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

Съобщението разработва набор от конкретни инициативи за по-добро управление на имиграцията, като гарантира на всички държави от ЕС да приемат справедлива част от имигрантите и търсещите убежище.

Като разглежда външните и вътрешните измерения на миграционната политика на ЕС, съобщението има за цел да засили сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Краткосрочни приоритети

Незабавни действия за предотвратяване на нови смъртни случаи в Средиземно море:

засилване на операциите по издирване и спасяване в Средиземно море;

борба с престъпните трафикантски мрежи, които експлоатират уязвими мигранти;

използване на обективни критерии за преместване и презаселване на имигранти в държавите от ЕС;

работа в тясно сътрудничество с африканските държави с цел намаляване на имигрантския поток;

помощ за тези държави от ЕС, в които пристигат нови имигранти.

Средносрочни и дългосрочни приоритети

По-добро управление на всички аспекти на миграционната политика на ЕС:

Ограничаване на стимулите за незаконна миграция:

сътрудничество със страните партньори с цел справяне с първопричините, каращи хората да пристигат в Европа;

разбиване на мрежите за незаконно превеждане през граница и трафик на хора;

подобряване на политиката на ЕС за връщане на нелегални мигранти в родната им страна.

Подобряване на управлението на границите:

въвеждането на процедури за по-ефективно управление на всички външни граници на ЕС;

по-широко използване на технологиите;

подкрепа на съществуващия контрол по границите.

Подобряване на политиката на ЕС в областта на убежището:

разработване на ясна система за приемане на търсещите убежище, които ще споделят отговорността за тяхното справедливо приемане между всички държави от ЕС.

Разработване на нова законна миграционна политика:

насочване на вниманието върху привличането на хора с умения, от които ЕС ще има нужда в периода на намаляване на работещото население в ЕС.

Още

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Европейска програма за сигурност (COM(2015) 185 final, 28.4.2015 г.)

последно актуализация 26.08.2015

Top