EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Инвестиционен план за Европа

Инвестиционен план за Европа

Европа спешно трябва да затвори своята инвестиционна празнина. Като следствие от икономическата криза нивото на инвестициите в Европейския съюз (ЕС) е намаляло значително и през следващите години се очаква само частичното им възстановяване. В резултат на това са възпрепятствани възстановяването, създаването на работни места, икономическия растеж в дългосрочен план и конкурентоспособността.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: План за инвестиции за Европа (COM(2014) 903 final от 26.11.2014 г.)

ОБОБЩЕНИЕ

Европа спешно трябва да затвори своята инвестиционна празнина. Като следствие от икономическата криза нивото на инвестициите в Европейския съюз (ЕС) е намаляло значително и през следващите години се очаква само частичното им възстановяване. В резултат на това са възпрепятствани възстановяването, създаването на работни места, икономическия растеж в дългосрочен план и конкурентоспособността.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съобщението определя инвестиционен план, който ще преследва три цели на политиката:

  • обръщане на тенденциите за намаляване на инвестициите и оказване на подкрепа за създаването на работни места и за икономическото възстановяване, без да се създава тежест за националните публични финанси или нови дългове;
  • предприемане на решителна стъпка напред към удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката на ЕС и повишаване на конкурентоспособността;
  • засилване на европейското измерение на човешки капитал, производствен капацитет, познание и физическа инфраструктура със специално внимание на аспектите, които са от жизненоважно значение за единния пазар на ЕС.

КАКВО ЩЕ Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПЛАНА?

  • Мобилизиране най-малко на 315 млрд. евро в допълнителни инвестиции за период от 3 години, оптимизиране на въздействието на публичните ресурси и отключване на частните инвестиции.
  • Целеви инициативи, които да гарантират, че тази допълнителна инвестиция отговаря на нуждите на реалната икономика.
  • Въвеждане на мерки за осигуряване на по-опростен, по-добър и по-предвидим регламент, по-специално премахването на пречките пред растежа.
  • Укрепване на равнопоставеността и премахване на пречките за инвестиции в рамките на единния пазар.
  • Отваряне на нови източници за дългосрочно финансиране.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Създаден е нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) чрез партньорство между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Първоначално бюджетът на ЕС ще гарантира 16 млрд. евро, а ЕИБ ще се ангажира с 5 млрд. евро. Държавите от ЕС и частните дружества имат възможност да допринесат за финансирането с всеки 1 млрд. евро, получен в резултат на капитал най-малко 20 млрд. евро.

На равнището на ЕС ще бъде създаден набор от проекти и общ консултантски център, който ще обединява всички източници на експертен опит и ще засили техническото подпомагане на всички нива. Комисията ще се ангажира с инвеститори, организатори на проекти и институционални заинтересовани страни, за да се улесни изпълнението на ключовите инвестиционни проекти и да се увери, че проектите имат достъп до подходящите източници на финансиране.

За допълнителна информация вж.:

последно актуализация 20.05.2015

Top