EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document REGI_AD(2012)487706

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) Докладчик по становище: Tomasz Piotr Poręba

AD/2012/487706