EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_TA(2021)0446

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2021 г. относно позицията на първо четене на Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

TA/2021/0446