EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2023)0251

ДОКЛАД - относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за уреждане на възстановяването и преструктурирането на застрахователните и презастрахователните дружества и за изменение на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2009/138/ЕО и (ЕС) 2017/1132 и на регламенти (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 648/2012 - (COM(2021)0582 - C9-0365/2021 - 2021/0296(COD)) - Комисия по икономически и парични въпроси - Докладчик по становище: Маркус Фербер

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за уреждане на възстановяването и преструктурирането на застрахователните и презастрахователните дружества и за изменение на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2009/138/ЕО и (ЕС) 2017/1132 и на регламенти (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 648/2012