EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2013)0151

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Докладчик: Томас Улмер

A/2013/0151