EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2011)0292

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)) Комисия по икономически и парични въпроси Докладчик: Sari Essayah

A/2011/0292