EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)615183

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на вниманието на комисията по бюджетен контрол относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (2017/2177(DEC)) Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

AD/2018/615183