EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2023)736701

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване (Законодателен акт за данните) (COM(2022)0068 - C9-0051/2022 - 2022/0047(COD)) Докладчик по становище (*): Адам Белан

AD/2023/736701