EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на вниманието на комисията по транспорт и туризъм относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Докладчик по становище: Денис де Йонг

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.