EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ECON_AD(2018)625343

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси на вниманието на комисията правни въпроси относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)) Докладчик по становище (*): Мигел Виегаш

AD/2018/625343

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.