EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по бюджети относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2021/241 във връзка с главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1060, Регламент (ЕС) 2021/2115, Директива 2003/87/ЕО и Решение (ЕС) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Докладчик по становище (*): Петер Яр

AD/2022/735589