EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFET_AD(2011)469848

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи на вниманието на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD)) Докладчик по становище: Kristiina Ojuland

AD/2011/469848