EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFCO_AD(2019)642907

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси на вниманието на комисията по бюджетен контрол относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II - Европейски съвет и Съвет (2019/2057(DEC)) Докладчик по становище: Паскал Дюран

AD/2019/642907