EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_20_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
20.Европа на гражданите
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

20.   Европа на гражданите

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1993

L 329

34

 

 

31993L0109

 

 

 

Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани

3

1994

L 368

38

 

 

31994L0080

 

 

 

Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани

8

1995

L 314

73

 

 

41995D0553

 

 

 

Решение на Представителите на Правителствата на Държавите-Членки, заседаващи в рамките на Съвета от 19 декември 1995 година относно закрилата на гражданите на Европейския съюз, осигурявана от дипломатическите и консулските представителства

15

2000

L 180

22

 

 

32000L0043

 

 

 

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

19

Top