EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_012_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 12

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 012

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

C 316

1

 

 

31995F1127(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 26 юли 1995 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, на Конвенция за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (95/С 316/01)

3

1995

C 316

2

 

 

41995A1127(01)

 

 

 

Конвенция съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)

4

1995

C 316

33

 

 

31995F1127(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели (95/С 316/02)

35

1995

C 316

34

 

 

41995A1127(02)

 

 

 

Конвенция съставена на основание Член К. 3 от Договора за Европейски Съюз за използване на информационните технологии за митнически цели

36

1995

C 316

48

 

 

31995F1127(03)

 

 

 

Акт на Съвета от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейските общности (95/С3 16/03)

50

1995

C 316

49

 

 

41995A1127(03)

 

 

 

Конвенция съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности

51

1996

C 313

1

 

 

31996F1023(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 27 септември 1996 година за съставянето на протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (96/С 313/01)

60

1996

C 313

2

 

 

41996A1023(01)

 

 

 

Протокол съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности

61

1997

C 151

15

 

 

31997F0520(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 29 ноември 1996 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз на Протокол относно тълкуването, чрез преюдициални заключения, от Съда на Европейските Общности на Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели (97/С151/02)

70

1997

C 151

16

 

 

41997A0520(02)

 

 

 

Протокол съставен на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели

71

1997

C 221

1

 

 

31997F0719(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 19 юни 1997 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз и на член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол на Протокол за привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и наетите в Европол лица (97/С 221/01)

85

1997

C 221

2

 

 

41997A0719(01)

 

 

 

Протокол съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз и член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, относно привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на нейните органи, заместник-директорите и наетите в Европол лица

86

1997

C 221

11

 

 

31997F0719(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 19 юни 1997 година за съставянето на втори протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (97/C 221/02)

95

1997

C 221

12

 

 

41997A0719(02)

 

 

 

Втори протокол съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности

96

1998

C 024

1

 

 

31998F0123(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 18 декември 1997 година за съставяне, на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, на Конвенцията за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (98/С 24/01)

108

1998

C 024

2

 

 

41998A0123(01)

 

 

 

Конвенция съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации

109

1999

C 091

1

 

 

31999F0331(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 12 март 1999 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Протокол относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационния номер на транспортните средства (1999/С 91/01)

130

1999

C 091

2

 

 

41999A0331(01)

 

 

 

Протокол съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационния номер на транспортните средства

131

2000

C 358

1

 

 

32000F1213(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 30 ноември 2000 година за съставяне на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) на Протокол за изменение на член 2 и на приложението към тази конвенция (2000/С 358/01)

137

2000

C 358

2

 

 

42000A1213(01)

 

 

 

Протокол съставен на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), за изменение на член 2 и на приложението към посочената конвенция

138

2002

C 312

1

 

 

32002F1216(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 28 ноември 2002 година за съставяне на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) и на Протокола за привилегиите и имунитета на Европол, членовете на неговите органи, заместник-директорите и служителите на Европол (2002/С 312/01)

144

2002

C 312

2

 

 

42002A1216(01)

 

 

 

Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) и на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на нейните органи, заместник-директорите и наетите в Европол лица

145

2003

C 139

1

 

 

32003F0613(01)

 

 

 

Акт на СъветА от 8 май 2003 година за съставяне на Протокол, който изменя, по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета, Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели (2003/С 139/01)

151

2003

C 139

2

 

 

42003A0613(01)

 

 

 

Протокол съставен в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, който изменя, по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета, Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели

152

2004

C 002

1

 

 

32004F0106(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 27 ноември 2003 година за съставяне на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) на протокол за изменение на тази конвенция (2004/С 2/01)

159

2004

C 002

3

 

 

42004A0106(01)

 

 

 

Протокол съставен на основание член 43, параграф 1 от Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), за изменение на тази конвенция

161

Top