Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_011_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 011

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1989

L 285

1

 

 

41989A0535

 

 

 

Конвенция за присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Конвенцията относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и към протокола за нейното тълкуване от Съда на Европейските общности, с измененията, направени в тях с Конвенцията за присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и измененията, направени в тях с Конвенцията за присъединяване на Република Гърция

3

1992

L 333

1

 

 

41992A0529

 

 

 

Конвенция относно присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 година

101

1995

C 078

1

 

 

31995F0330(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 10 март 1995 година за съставяне на Конвенция относно опростената процедура за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз (95/С 78/01)

127

1995

C 078

2

 

 

41995A0330(01)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно опростената процедура за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз

128

1996

C 299

1

 

 

31996F1009(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 23 юли 1996 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (96/С 299/01)

137

1996

C 299

2

 

 

41996A1009(01)

 

 

 

Протокол, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба

138

1996

C 313

11

 

 

31996F1023(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 27 септември 1996 година за съставяне на Конвенция отосно екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз (96/C 313/02)

151

1996

C 313

12

 

 

41996A1023(02)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член К.3. от Договора за Европейския съюз, за екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз

152

1997

C 015

1

 

 

41997A0115(01)

 

 

 

Конвенция за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията относно компетентността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право и към Протокола относно нейното тълкуване от Съда, с направените им изменения с Конвенцията за присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, с Конвенцията за присъединяването на Гръцката република и с Конвенцията за присъединяването на Кралство Испания и Португалската република (97/С 15/01)

164

1997

C 015

10

 

 

41997A0115(02)

 

 

 

Конвенция относно присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 година, и към първия и втория протокол за тълкуването ѝ от Съда на Европейските общности

173

1997

C 151

1

 

 

31997F0520(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 29 ноември 1996 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (97/С 151/01)

180

1997

C 151

2

 

 

41997A0520(01)

 

 

 

Протокол, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности

181

1997

C 195

1

 

 

31997F0625(01)

 

 

 

Aкт на Съвета от 26 май 1997 година за съставяне на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (97/С/ 195/01)

195

1997

C 195

2

 

 

41997A0625(01)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз

196

1997

C 261

1

 

 

31997F0827(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 26 май 1997 година за съставяне на Конвенция отосно връчването в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (97/C 261/01)

206

1997

C 261

2

 

 

41997A0827(01)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член K.3 от Договора за Европейския съюз, за връчване в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

207

1997

C 261

17

 

 

31997F0827(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 26 май 1997 година за съставяне на протокол за тълкуване от Съда на Европейските общности на Конвенцията за връчване в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (97/С 261/02)

222

1997

C 261

18

 

 

41997A0827(02)

 

 

 

Протокол, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз, за тълкуване от Съда на Европейските общности на Конвенцията за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела в държавите-членки на Европейския съюз

223

1998

C 216

1

 

 

31998F0710(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 17 юни 1998 година за съставяне на Конвенцията за лишаване от правото да се управлява моторно превозно средство (98/С 216/01)

231

1998

C 216

2

 

 

41998A0710(01)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаване от правото да се управлява моторно превозно средство

232

1998

C 221

1

 

 

31998F0716(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 28 май 1998 година за съставяне на основание член K.3 от Договора за Европейския съюз на Конвенция за компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела (98/C 221/01)

243

1998

C 221

2

 

 

41998A0716(01)

 

 

 

Конвенция, съставена на основание член K.3 от Договора за Европейския съюз, относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела

244

1998

C 221

19

 

 

31998F0716(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 28 май 1998 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Конвенция относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни дела (98/C 221/03)

263

1998

C 221

20

 

 

41998A0716(02)

 

 

 

Протокол, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване от Съда на Европейските общности на Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни дела

264

2000

C 160

1

 

 

32000Y0608(02)

 

 

 

Съобщение от Португалската република в съответствие с член VI от Протокола от 27 септември 1968 година, приложен към Брюкселската конвенция (2000/C 160/01)

271

2000

C 197

1

 

 

32000F0712(02)

 

 

 

Акт на Съвета от 29 май 2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (2000/С 197/01)

272

2000

C 197

3

 

 

42000A0712(01)

 

 

 

Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз

274

2001

C 326

1

 

 

32001F1121(01)

 

 

 

Акт на Съвета от 16 октомври 2001 година за създаване на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (2001/С 326/01)

296

2001

C 326

2

 

 

42001A1121(01)

 

 

 

Протокол, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите–членки на Европейския съюз

297

Top