EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
19.Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

19.   Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2000

L 239

127

 

 

41993D0010

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 година относно декларациите на министрите и държавните секретари (SCH/Com-ex (93)10)

3

2000

L 239

130

 

 

41994D0029

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 година за привеждане в изпълнение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 19 юни 1990 година (SCH/Com-ex (94)29 rev. 2)

5

2000

L 239

138

 

 

41998D0026

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 година за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (SCH/ Com–ex (98)26 def.)

8

2000

L 239

151

 

 

41993D0021

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 година за продължаване на единната виза (SCH/Com) ex (93) 21)

14

2000

L 239

154

 

 

41993D0024

 

 

 

Pешение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 година относно общите принципи за анулиране, отменяне или съкращаване на срока на валидност на единните визи (SCH/Com-ex (93)24)

17

2000

L 239

165

 

 

41994D0015

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1994 година относно въвеждане на компютризирана процедура за консултации с централните органи по член 17, параграф 2 от Конвенцията (SCH/Com-ex (94)15 rev.)

20

2000

L 239

166

 

 

41994D0016

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1994 година за въвеждане на единни входни и изходни гранични печати (SCH/Com-ex (94)16 rev.)

21

2000

L 239

173

 

 

41994D0025

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 година относно взаимния обмен на статистическа информация за издаването на единни визи (SCH/Com-ex (94)25)

23

2000

L 239

175

 

 

41995D0001

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 5 май 1995 година относно обща визова политика Решение, което се съдържа в протокола от заседанието на изпълнителния комитет, проведено в Брюксел на 28 април 1995 година (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.)

25

2000

L 239

176

 

 

41995D0021

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 20 декември 1995 година относно бързия обмен между шенгенските държави на статистически и специфични данни относно възможни неизправности по външните граници (SCH/Com-ex (95)21)

26

2000

L 239

180

 

 

41996D0013

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 27 юни 1996 година относно принципите за издаване на шенгенски визи в съответствие с член 30, параграф 1, буква а) от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (SCH/Com-ex (96)13 rev. 1)

30

2000

L 239

188

 

 

41997D0039

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 15 декември 1997 година относно ръководните принципи за доказателствените средства и факти в рамките на споразуменията за реадмисия между шенгенските държави (SCH/Com-ex (97)39 rev.)

32

2000

L 239

191

 

 

41998D0002

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 година за дейностите на оперативната група (SCH/Com-ex (98)1 rev.2)

35

2000

L 239

196

 

 

41998D0012

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 година относно обмена на статистически данни за издаваните визи (SCH/Com-ex (98)12)

37

2000

L 239

197

 

 

41998D0018

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 23 юни 1998 година за предприемане на мерки по отношение на страни, които поставят проблеми при издаването на необходимите за експулсиране от шенгенска територия документи (SCH/Com-ex (98)18 rev.)

38

2000

L 239

199

 

 

41998D0019

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 23 юни 1998 година относно разрешенията за пребиваване в Монако (SCH/Com-ex (98)19)

40

2000

L 239

200

 

 

41998D0021

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 23 юни 1998 година за поставяне на печати в паспортите на кандидатите за виза (SCH/Com-ex (98)21)

41

2000

L 239

202

 

 

41998D0035

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 година за изпращането на Общия наръчник на страните кандидатки за членство в ЕС (SCH/Com-ex (98)35 rev. 2)

43

2000

L 239

203

 

 

41998D0037

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 27 октомври 1998 година за приемането на мерки срещу нелегалната имиграция (SCH/Com-ex (98)37 def. 2)

44

2000

L 239

207

 

 

41998D0056

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 година за съставянето на Ръководство от образци на документи, в които може да се поставя виза (SCH/Com-ex (98)56)

46

2000

L 239

298

 

 

41999D0014

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 година за съставяне на ръководство от образци на документи, в които може да се поставя виза (SCH/Com-ex (99) 14)

137

2000

L 239

299

 

 

41998D0057

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 година за въвеждане на единен документ като доказателство за покана, издръжка и подслон (SCH/Com-ex (98) 57)

138

2000

L 239

308

 

 

41998D0059

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 година за координирано използване на съветници по документи (SCH/Com-ex (98) 59 rev.)

146

2000

L 239

317

 

 

41999D0013

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 година за окончателните варианти на Общия наръчник и Общите консулски инструкции (SCH/Com-ex (99) 13)

155

2000

L 239

407

 

 

41998D0051

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 година относно трансграничното полицейско сътрудничество в областта на предовратяване и разкриване на престъпления (SCH/Сom-ex (98)51, Rev. 3)

245

2000

L 239

408

 

 

41998D0052

 

 

 

Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 година за Ръководството по презгранично полицейско сътрудничество (SCH/Сom-ex (98)52)

246

Top