EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_18_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
18.Обща външна политика и политика на сигурност
TOM 02

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

18.   Обща външна политика и политика на сигурност

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 034

26

 

 

32003E0092

 

 

 

Съвместно действие 2003/92/ОВППС на Съвета от 27 януари 2003 година относно военните операции на Европейския съюз в Бившата югославска република Македония

3

2003

L 036

7

 

 

32003R0254

 

 

 

Регламент (ЕО) № 254/2003 на Съвета от 11 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

7

2003

L 036

11

 

 

32003R0257

 

 

 

Регламент (ЕО) № 257/2003 на Комисията от 11 февруари 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за прилагане на схемата на сертификация на процеса Кимбърли за международната търговия с необработени диаманти

8

2003

L 046

6

 

 

32003R0313

 

 

 

Регламент (ЕО) № 313/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за разширение обхвата на Регламент (ЕО) № 310/2002 относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

13

2003

L 049

13

 

 

32003R0342

 

 

 

Регламент (ЕО) № 342/2003 на Комисията от 21 февруари 2003 година за изменение за дванадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица или образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

14

2003

L 051

19

 

 

32003R0350

 

 

 

Регламент (ЕО) 350/2003 на Комисията от 25 февруари 2003 година за изменение за тринадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

16

2003

L 053

33

 

 

32003R0370

 

 

 

Регламент (ЕО) 370/2003 на Комисията от 27 февруари 2003 година за изменение за четиринадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

18

2003

L 053

62

 

 

32003E0140

 

 

 

Обща позиция 2003/140/ОВППС на Съвета от 27 февруари 2003 година относно изключения към ограничителните мерки, наложени с Обща позиция 2002/402/ОВППС

20

2003

L 062

24

 

 

32003R0414

 

 

 

Регламент (ЕО) 414/2003 на Комисията от 5 март 2003 година за изменение за петнадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

21

2003

L 076

43

 

 

32003D0202

 

 

 

Решение 2003/202/ОВППС на Съвета от 18 март 2003 година за започването на военни операции на Европейския съюз в Бившата югославска република Македония

23

2003

L 080

35

 

 

32003D0211

 

 

 

Решение 2003/211/ОВППС на Съвета от 24 февруари 2003 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Организацията на Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията

25

2003

L 080

36

 

 

22003A0327(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и организацията на северноатлантическия договор относно сигурността на информацията

26

2003

L 082

1

 

 

32003R0561

 

 

 

Регламент (ЕО) № 561/2003 на Съвета от 27 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните по отношение на изключенията за замразяване на финансови средства и други финансови ресурси

29

2003

L 082

45

 

 

32003D0222

 

 

 

Решение 2003/222/ОВППС на Съвета от 21 март 2003 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно статута на Европейските сили за действие (EUF) в Бившата югославска република МакедонияСпоразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно статуса на Европейските сили за действие в Бившата югославска република Македония

31

2003

L 093

50

 

 

22003A0410(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Албания относно дейността на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (ЕUММ) в Република Албания

38

2003

L 106

16

 

 

32003R0742

 

 

 

Регламент (ЕО) № 742/2003 на Комисията от 28 април 2003 година за изменение за седемнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

41

2003

L 106

22

 

 

32003R0745

 

 

 

Регламент (ЕО) № 745/2003 на Комисията от 28 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специфични мерки, насочени срещу някои лица и образувания с оглед борбата с тероризма

43

2003

L 109

10

 

 

32003R0762

 

 

 

Регламент (ЕО) № 762/2003 на Комисията от 30 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

45

2003

L 124

19

 

 

32003R0866

 

 

 

Регламент (ЕО) 866/2003 на Комисиятa от 19 май 2003 година за изменение за осемнадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

47

2003

L 146

50

 

 

32003R1012

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1012/2003 на Комисията от 12 юни 2003 година за изменение за деветнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

51

2003

L 147

42

 

 

32003D0432

 

 

 

Решение 2003/432/ОВППС на Съвета от 12 юни 2003 година за започване на военна операция на Европейския съюз в Демократична република Конго

53

2003

L 150

67

 

 

32003E0444

 

 

 

Обща позиция 2003/444/ОВППС на Съвета от 16 юни 2003 година относно Международния наказателен съд

54

2003

L 154

116

 

 

32003D0461

 

 

 

Решение 2003/461/ОВППС на Съвета от 20 юни 2003 година за изпълнение на Обща позиция 2003/297/ОВППС относно Бирма/Мианмар

57

2003

L 156

79

 

 

32003E0468

 

 

 

Обща Позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 година относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие

65

2003

L 165

21

 

 

32003R1184

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1184/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година за изменение за двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

67

2003

L 169

30

 

 

32003R1214

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1214/2003 на Комисията от 7 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на процеса Кимбърли за международна търговия с необработени диаманти

69

2003

L 169

72

 

 

32003E0495

 

 

 

Обща позиция 2003/495/ОВППС на Съвета от 7 юли 2003 година относно Ирак и за отмяна на Общи позиции 96/741/ОВППС и 2002/599/ОВППС

71

2003

L 190

20

 

 

32003D0563

 

 

 

Решение 2003/563/ОВППС на Съвета от 29 юли 2003 година относноо продължаването на военната операция на Европейския съюз в Бившата югославска република Македония

73

2003

L 192

53

 

 

32003D0567

 

 

 

Решение 2003/567/ОВППС на Съвета от 21 юли 2003 година за изпълнение на Обща позиция 1999/533/ОВППС относно приноса на Европейския съюз към подпомагане за по-бързо влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити (CTBT)

75

2003

L 197

37

 

 

32003D0582

 

 

 

Решение 2003/582/ОВППС на Съвета от 21 юли 2003 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно участието на тази държава в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

76

2003

L 197

38

 

 

22003A0805(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно участието на Руската федерация в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

77

2003

L 206

27

 

 

32003R1456

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1456/2003 на Комисията от 14 август 2003 година за изменение за двадесет и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

81

2003

L 229

19

 

 

32003R1607

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1607/2003 на Комисията от 12 септември 2003 година за изменение за двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

83

2003

L 234

22

 

 

32003D0662

 

 

 

Решение 2003/662/ОВППС на Съвета от 26 май 2003 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно участието на Република Турция в Европейските сили за бързо реагиране в Бившата югославска република Македония

86

2003

L 234

23

 

 

22003A0920(02)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно участието на Република Турция в Европейските сили за действие в Бившата югославска република Македония

87

2003

L 239

1

 

 

32003D0663

 

 

 

Решение 2003/663/ОВППС на Съвета от 10 декември 2003 година за сключване на споразумение между Европейския съюз и България, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Румъния, Словашката република, Словения, Швейцария, Турция и Украйна относно участието на тези държави в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

90

2003

L 239

5

 

 

22003A0925(02)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ЕUPM) в Босна и Херцеговина

91

2003

L 239

14

 

 

22003A0925(05)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария, представлявана от Федералния департамент за външните работи, относно участието на Швейцария в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

94

2003

L 239

32

 

 

22003A0925(11)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно участието на Кралство Норвегия в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

97

2003

L 239

35

 

 

22003A0925(12)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Турция относно участието на Република Турция в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

100

2003

L 239

38

 

 

22003A0925(13)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Украйна относно участието на Украйна в Полицейската мисия на Европейския съюз (EUPM) в Босна и Херцеговина

103

2003

L 247

18

 

 

32003R1724

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1724/2003 на Комисията от 29 септември 2003 година за изменение за двадесет и трети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

106

2003

L 264

40

 

 

32003E0735

 

 

 

Обща позиция 2003/735/ОВППС на Съвета от 13 октомври 2003 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

108

2003

L 295

81

 

 

32003R1991

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1991/2003 на Комисията от 12 ноември 2003 година за изменение за двадесет и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

109

2003

L 302

34

 

 

32003E0805

 

 

 

Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2003 година относно уеднаквяване и засилване на военните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово поразяване и средствата за доставяне

111

2003

L 303

20

 

 

32003R2049

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2049/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година за изменение за двадесет и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

114

2003

L 322

31

 

 

32003E0852

 

 

 

Съвместно действие 2003/852/ОВППС на Съвета oт 5 декември 2003 година за удължаване срока на Съвместно действие 2002/921/ОВППС за удължаване мандата на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM)

116

2003

L 323

13

 

 

32003D0856

 

 

 

Решение 2003/856/ОВППС на Съвета от 8 декември 2003 година за прилагане на Общо действие 2002/210/ОВППС относно Полицейската мисия на Европейския съюз

117

2003

L 324

17

 

 

32003R2157

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2157/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година за изменение за двадесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

118

2004

C 116

1

 

 

42004A0430(01)

 

 

 

Споразумение между държавите-членки на Европейския съюз относно исковете, предявени от всяка държава-членка срещу друга държава-членка за вреди, причинени на всяко имущество, което се притежава, използва или управлява от нея, или травми, или смърт, претърпени от член на военен или цивилен персонал на силите ѝ в контекста на операцията на ЕС по управление на кризи (2004/С 116/01)

120

2004

L 016

65

 

 

32004D0075

 

 

 

Решение 2004/75/ОВППС на Съвета от 11 декември 2003 година относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Бивша югославска република Македония относно статута и дейностите на полицейската мисия на Европейския съюз (EUPOL Proxima) в Бивша югославска република МакедонияСпоразумение между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно статута и дейностите на полицейската мисия на Европейския съюз в Бившата югославска република Македония (EUPOL Proxima)

127

2004

L 021

1

 

 

32004R0131

 

 

 

Регламент (ЕО) № 131/2004 на Съвета от 26 януари 2004 година относно определени ограничителни мерки по отношение на Судан

136

2004

L 028

15

 

 

32004R0180

 

 

 

Регламент (ЕО) № 180/2004 на Комисията от 30 януари 2004 година за изменение за 29-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

140

2004

L 040

1

 

 

32004R0234

 

 

 

Регламент (ЕО) № 234/2004 на Комисията от 10 февруари 2004 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия и за отмяна на Регламент № 1030/2003

142

2004

L 040

35

 

 

32004E0137

 

 

 

Обща позиция 2004/137 овппс на Съвета от 10 февруари 2004 година за ограничителните мерки срещу Либерия и за отмяна на Обща позиция 2001/357/ОВППС

152

2004

L 050

66

 

 

32004E0161

 

 

 

Обща позиция 2004/161/ОВППС на Съвета от 19 февруари 2004 година за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

154

2004

L 055

1

 

 

32004R0314

 

 

 

Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

161

2004

L 055

68

 

 

32004E0179

 

 

 

Обща позиция 2004/179/ОВППС на Съвета от 23 февруари 2004 година за ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова

174

2004

L 063

68

 

 

32004D0197

 

 

 

Решение 2004/197/ОВППС на Съвета от 23 февруари 2004 година за създаване на механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици

177

2004

L 064

36

 

 

32004R0391

 

 

 

Регламент (ЕО) № 391/2004 на Комисията от 1 март 2004 година за изменение за тридесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

194

2004

L 067

18

 

 

32004D0213

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 2004 година за прилагането на действия за подготовка за засилването на европейския промишлен потенциал на научните изследванията в областта на сигурността

196

2004

L 083

10

 

 

32004R0524

 

 

 

Регламент (ЕО) 524/2004 на Комисията от 19 март 2004 година за изменение за 31-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

201

2004

L 094

65

 

 

32004E0293

 

 

 

Обща позиция 2004/293/ОВППС на Съвета от 30 март 2004 година за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективно въвеждане на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

203

2004

L 104

110

 

 

32004R0667

 

 

 

Регламент (ЕО) 667/2004 на Комисията от 7 април 2004 година за изменение за 32-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

207

2004

L 162

32

 

 

32004R0872

 

 

 

Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

209

2004

L 162

116

 

 

32004E0487

 

 

 

Обща позиция 2004/487/ОВППС на Съвета от 29 април 2004 година относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

216

2004

L 173

6

 

 

32004R0950

 

 

 

Регламент (ЕО) № 950/2004 на Комисията от 6 май 2004 година за изменение за тридесет и трети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

218

2004

L 180

24

 

 

32004R0984

 

 

 

Регламент (ЕО) № 984/2004 на Комисията от 14 май 2004 година за изменение за тридесет и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

220

2004

L 181

24

 

 

32004E0493

 

 

 

Обща позиция 2004/493/ОВППС на Съвета от 17 май 2004 година за изменение на Обща позиция 2002/400/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

222

2004

L 182

41

 

 

32004E0494

 

 

 

Съвместно действие 2004/494/ОВППС на Съвета от 17 май 2004 година за подкрепата от Европейския съюз за създаване на единно полицейско звено в Демократична република Конго

223

2004

L 227

19

 

 

32004R1187

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1187/2004 на Комисията от 25 юни 2004 година за изменение за тридесет и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

228

2004

L 235

5

 

 

32004R1237

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1237/2004 на Комисията от 5 юли 2004 година за изменение за тридесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

230

2004

L 241

12

 

 

32004R1277

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1277/2004 на Комисията от 12 юли 2004 година за изменение за тридесет и седми път на Регламент (EO) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

232

2004

L 245

17

 

 

32004E0551

 

 

 

Съвместно действие 2004/551/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 година за създаването на Европейска агенция по отбрана

234

2004

L 246

30

 

 

32004E0552

 

 

 

Съвместно действие 2004/552/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 година за някои аспекти на експлоатацията на европейската спътникова радионавигационна система, свързани със сигурността на Европейския съюз

246

2004

L 246

32

 

 

32004E0553

 

 

 

Обща позиция 2004/553/ОВППС на Съвета от 19 юли 2004 година за изменение на Обща позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак

248

2004

L 252

10

 

 

32004E0570

 

 

 

Съвместно действие 2004/570/ОВППС на Съвета от 12 юли 2004 година относно военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

250

2004

L 257

1

 

 

32004R1412

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1412/2004 на Съвета от 3 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно някои конкретни ограничения в икономическите и финансовите отношения с Ирак

255

2004

L 261

125

 

 

42004D0582

 

 

 

Pешение на представителите на Правителствата на Държавите-Членки, заседаващи в рамките на Съвета от 28 април 2004 година относно привилегиите и имунитетите, предоставени на ATHENA

256

2004

L 273

12

 

 

32004R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/2004 на Комисията от 20 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

261

2004

L 273

16

 

 

32004R1489

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1489/2004 на Комисията от 20 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 234/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия и за отмяна на Регламент (EO) № 1030/2003

265

2004

L 278

15

 

 

32004R1516

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1516/2004 на Комисията от 25 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 131/2004 на Съвета относно определени ограничителни мерки по отношение на Судан

269

2004

L 279

47

 

 

32004E0622

 

 

 

Обща позиция 2004/622/ОВППС на Съвета от 26 август 2004 година за изменение на Обща позиция 2004/179/ОВППС от носно ограничителни мерки срещу управлението на Транснистрийския регион на Република Молдова

272

Top