EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_18_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
18.Обща външна политика и политика на сигурност
TOM 01

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

18.   Обща външна политика и политика на сигурност

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1994

L 119

1

 

 

31994D0276

 

 

 

Решение на Съвета от 19 април 1994 година относно общото действие, прието от Съвета на основание член Й, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в подкрепа на мирния процес в Близкия изток

3

1994

L 139

10

 

 

31994D0315

 

 

 

Решение на Съвета от 30 май 1994 година относно общата позиция, определена на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз относно ограничаването на икономическите отношения с Хаити

5

1994

L 165

1

 

 

31994D0366

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юни 1994 година относно общата позиция, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз, относно забраната за удовлетворяване на исковете, посочени в параграф 9 от Резолюция № 757 (1992) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации

6

1994

L 266

10

 

 

31994D0672

 

 

 

Решение на Съвета от 10 октомври 1994 година относно общата позиция, определена на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз и относно ограничаването на икономическите и финансови отношения с части от територията на Република Босна и Херцеговина, намиращи се под контрола на босненско-сръбските сили

7

1994

L 266

11

 

 

31994D0673

 

 

 

Решение на Съвета от 10 октомври 1994 година относно общата позиция, определена на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз, и относно преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора)

8

1994

L 283

1

 

 

31994D0697

 

 

 

Решение на Съвета от 24 октомври 1994 година относно общата позиция, приета от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз, относно целите и приоритетите на Европейския съюз по отношение на Руанда

9

1995

L 020

2

 

 

31995D0011

 

 

 

Решение на Съвета от 23 януари 1995 година относно общата позиция, определена въз основа на член J.2 от Договора за Европейския съюз, и за удължаване на прекратяването на някои ограничения върху търговията с Федерална република Югославия (Сърбия и Черна гора)

11

1995

L 099

2

 

 

31995E0150

 

 

 

Обща позиция от 28 април 1995 година определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз, относно отлагане преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора),

12

1995

L 160

2

 

 

31995E0254

 

 

 

Обща позиция от 7 юли 1995 година определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз относно удължаване на преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора)

13

1995

L 227

2

 

 

31995E0378

 

 

 

Обща позиция от 19 септември 1995 година относно удължаване наотлагане преустановяването на някои ограничения при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора), определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

14

1995

L 227

3

 

 

31995E0379

 

 

 

Обща позиция от 18 септември 1995 година относно ослепяващи лазери, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

15

1995

L 297

4

 

 

31995E0511

 

 

 

Обща позиция от 4 декември 1995 година относно преустановяване ограниченията при търговията със Съюзна република Югославия (Сърбия и Черна гора) и с босненските сърби, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

16

1995

L 298

1

 

 

31995E0515

 

 

 

Обща позиция от 20 ноември 1995 година относно Нигерия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

17

1996

L 168

2

 

 

31996E0407

 

 

 

Обща позиция от 25 юни 1996 година относно Източен Тимор, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

19

1996

L 168

4

 

 

41996D0409

 

 

 

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 юни 1996 година относно утвърждаването на временен документ за пътуване

20

1996

L 309

7

 

 

31996E0668

 

 

 

Съвместно действие от 22 ноември 1996 година относно мерките за защита срещу последиците от екстериториалното прилагане на законодателството на трети страни, както и срещу действията, основани и произтичащи от него, прието от Съвета на основание членове J.3 и К.3 от Договора за Европейския съюз

28

1996

L 312

1

 

 

31996E0669

 

 

 

Съвместно действие от 22 ноември 1996 година относно района на Големите езера, прието от Съвета на основание член J.3 от Договора за Европейския съюз

29

1996

L 322

1

 

 

31996E0697

 

 

 

Обща позиция от 2 декември 1996 година относно Куба, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

31

1997

L 081

1

 

 

31997E0193

 

 

 

Обща Позиция от 17 март 1997 година относно прилагането на ограничителни мерки срещу лицата, извършили насилствени действия при инцидентите в Mostar на 10 февруари 1997 година, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

33

1997

L 153

4

 

 

31997E0357

 

 

 

Обща позиция от 2 юни 1997 година относно Албания, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

35

1997

L 293

3

 

 

31997D0690

 

 

 

Решение на Съвета от 20 октомври 1997 година относно прилагането на Oбща позиция 97/356/ОВППС, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз, относно предотвратяване и разрешаване на конфликтите в Африка

37

1997

L 338

1

 

 

31997E0817

 

 

 

Съвместно действие от 28 ноември 1997 година относно противопехотните мини, прието от Съвета на основание член J.3 от Договора за Европейския съюз

39

1997

L 338

7

 

 

31997D0820

 

 

 

Решение на Съвета от 28 ноември 1997 година относно прилагането на Обща позиция 95/544/ОВППС за Нигерия

43

1998

L 095

1

 

 

31998E0240

 

 

 

Обща позиция от 19 март 1998 година относно ограничителните мерки срещу Съюзна република Югославия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

44

1998

L 143

1

 

 

31998E0326

 

 

 

Обща позиция от 7 май 1998 година относно замразяването на фондове, държани в чужбина от правителствата на Съюзна република Югославия и Сърбия, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

47

1998

L 158

1

 

 

31998E0350

 

 

 

Обща позиция от 25 май 1998 година относно правата на човека, демократичните принципи, правовата държава и доброто управление на публичните дейности в Африка, определена от Съвета на основание член J.2 от Договора за Европейския съюз

49

1998

L 187

1

 

 

31998E0409

 

 

 

Обща позиция от 29 юни 1998 година относно Сиера Леоне, определена от Съвета въз основа на член J.2 от Договора за Европейския съюз

51

1998

L 290

1

 

 

31998E0606

 

 

 

Обща позиция от 26 октомври 1998 година относно приноса на Европейския съюз за неразпространение на ядрено оръжие и изграждането на доверие в района на Южна Азия, определена от Съвета въз основа на член J.2 от Договора за Европейския съюз

53

1998

L 308

1

 

 

31998D0646

 

 

 

Решение на Съвета от 13 ноември 1998 година относно мониторинг на ситуацията в Косово, прието на основание член J.4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз

55

1999

L 123

1

 

 

31999E0318

 

 

 

Обща позиция от 10 май 1999 година относно допълнителни ограничителни мерки срещу Съюзна република Югославия, приета от Съвета на основание член 15 от Договора за Европейския съюз

56

1999

L 123

14

 

 

31999D0321

 

 

 

Решение на Съвета от 10 май 1999 година относно практическите правила за участието на всички държави-членки в определени задачи съгласно член 17, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, за които Съветът се възползва от подкрепата на ЗЕС

58

1999

L 131

29

 

 

31999R1084

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1084/1999 на Комисията от 26 май 1999 година за създаване на списък на компетентните органи, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 900/1999 на Съвета за забрана на продажбата и доставката на нефт и нефтени продукти за Съюзна република Югославия

61

1999

L 133

1

 

 

31999E0345

 

 

 

Обща позиция от 17 май 1999 година относно Пакт за стабилност за Югоизточна Европа, приета от Съвета на основание член 15 от Договора за Европейския съюз

65

1999

L 133

3

 

 

31999E0346

 

 

 

Обща позиция от 17 май 1999 година за напредъка относно правно обвързващ протокол, който да допринесе за спазването на Конвенция по биологичното и токсично оръжие (КБТО) и с оглед на успешното приключване на основната дейност на ad hoc групата до края на 1999 година, приета от Съвета на основание член 15 от Договора за Европейския съюз

67

1999

L 153

1

 

 

31999D0404

 

 

 

Решение на Съвета от 10 май 1999 година относно договореностите за засилено сътрудничество между Европейския съюз и Западноевропейския съюз

69

1999

L 204

1

 

 

31999E0533

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 29 юли 1999 година относно приноса на Европейския съюз към подпомагането за скорошно влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити (CTBT)

96

1999

L 236

1

 

 

31999E0604

 

 

 

Обща Позиция на Съвета от 3 септември 1999 година за изменение на Обща позиция 1999/273/ОВППС относно забрана за доставка и продажба на нефт и нефтени продукти на Съюзна република Югославия (СРЮ) и Обща позиция 1999/318/ОВППС относно допълнителни ограничителни мерки срещу Съюзна република Югославия

98

1999

L 273

1

 

 

31999E0691

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 22 октомври 1999 година относно подкрепата на демократичните сили на Съюзна република Югославия (СРЮ)

99

2000

L 021

4

 

 

32000E0056

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 24 януари 2000 година за изменение и допълнение на Обща позиция 1999/318/ОВППС относно допълнителни ограничителни мерки срещу Съюзна република Югославия (СРЮ)

100

2000

L 037

1

 

 

32000F0130

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 31 януари 2000 година за предложения протокол срещу незаконното производство и пренасяне на огнестрелни оръжия, части и компоненти за тях и техните амуниции, допълващ Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност

101

2000

L 161

1

 

 

32000E0420

 

 

 

Обща позиция на Съвета oт 29 юни 2000 година относно помощта на ЕС за мирния процес на ОАЕ между Етиопия и Еритрия

103

2000

L 261

1

 

 

32000E0599

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 9 октомври 2000 година за подкрепа на демократична СРЮ и незабавно отменяне на някои ограничителни мерки

104

2000

L 287

1

 

 

32000E0696

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 10 ноември 2000 година за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него

106

2000

L 287

2

 

 

32000D0697

 

 

 

Решение на Съвета от 10 ноември 2000 година за изпълнение на Обща позиция 2000/696/ОВППС за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него

107

2001

C 189

1

 

 

32001D0705(01)

 

 

 

Решение на главния секретар на Съвета/висшия представител за общата външна политика и политиката на сигурност от 25 юни 2001 година относно кодекса за добро поведение на администрацията на Главния секретариат на Съвета на Европейския съюз и неговия персонал в техните професионални отношения с обществеността (2001/С 189/01)

124

2001

L 027

1

 

 

32001D0078

 

 

 

Решение на Съвета от 22 януари 2001 година за създаване на Комитет по политика и сигурност

128

2001

L 027

4

 

 

32001D0079

 

 

 

Решение на Съвета от 22 януари 2001 година за създаване на Военен комитет на Европейския съюз

131

2001

L 027

7

 

 

32001D0080

 

 

 

Решение на Съвета от 22 януари 2001 година за създаването на Военния състав на Европейския съюз

134

2001

L 057

3

 

 

32001E0155

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 26 февруари 2001 година за изменение на Обща позиция 2000/696/ОВППС за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него, и за отмяна на Обща позиция 98/725/ОВППС

139

2001

L 099

3

 

 

32001D0286

 

 

 

Решение на Съвета от 9 април 2001 година за прилагане на Обща позиция 1999/533/ОВППС относно приноса на Европейския съюз към подпомагането за скорошно влизане в сила на Договора за пълна забрана на ядрените опити (CTBT)

141

2001

L 125

1

 

 

32001D0352

 

 

 

Решение на Съвета от 9 април 2001 година относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Съюзна република Югославия (СРЮ) за дейностите на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (МНЕС) в СРЮ

142

2001

L 125

2

 

 

22001A0505(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Съюзна република Югославия относно дейностите на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (МНЕС) в Съюзна република Югославия

143

2001

L 155

18

 

 

32001D0442

 

 

 

Решение на Главния Секретар на Съвета/Върховния Представител за обща външна политика и политика за сигурност от 8 юни 2001 година относно прилагането на решение на Съвета относно създаване на Военния състав на Европейския съюз

146

2001

L 200

1

 

 

32001E0554

 

 

 

Съвместно действие на Съвета от 20 юли 2001 година за създаване на Европейски институт за изследване на сигурността

147

2001

L 200

5

 

 

32001E0555

 

 

 

Съвместно действие на Съвета от 20 юни 2001 година за създаването на Сателитен център на Европейския съюз

151

2001

L 202

1

 

 

32001E0567

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 23 юли 2001 година относно борбата с разпространението на балистични ракети

158

2001

L 241

1

 

 

32001D0682

 

 

 

Решение на Съвета oт 30 август 2001 година относно сключване на Споразумението между Европейския съюз и Бившата югославска република Македония относно дейностите на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (МНЕС) в Бившата югославска република Македония

159

2001

L 241

2

 

 

22001A0911(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Бившата Югославска република Македония относно дейностите на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (МНЕС) в Бившата Югославска република Македония

160

2001

L 268

49

 

 

32001E0719

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 8 октомври 2001 година за изменение на Обща позиция 96/184/ОВППС относно износа на оръжие към бивша Югославия и Обща позиция 98/240/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Съюзна република Югославия

163

2001

L 280

5

 

 

32001D0748

 

 

 

Решение на Съвета от 16 октомври 2001 година относно подписването от името на Европейската общност на Протокол срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност

164

2001

L 286

2

 

 

32001E0758

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 29 октомври 2001 година относно борбата с незаконния трафик на конфликтни диаманти като принос в предотвратяването и разрешаването на конфликти

165

2001

L 286

4

 

 

32001E0759

 

 

 

Съвместно действие на Съвета oт 29 октомври 2001 година относно приноса на Европейския съюз към процеса за разрешаване на конфликта в Южна Осетия

167

2001

L 344

70

 

 

32001R2580

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 година относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

169

2001

L 344

90

 

 

32001E0930

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 година за борба с тероризма

175

2001

L 344

93

 

 

32001E0931

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 година за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

179

2002

L 134

1

 

 

32002E0373

 

 

 

Съвместно действие на Съвета от 21 май 2002 година за оказване съдействие от страна на Европейския съюз за укрепване капацитета на грузинските власти да подкрепят и защитават мисията на наблюдателите на ОССЕ на границата на Грузия с Република Ингушетия и Република Чечения на Руската федерация

183

2002

L 138

33

 

 

32002E0400

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 21 май 2002 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

185

2002

L 139

4

 

 

32002E0402

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 27 май 2002 година относно ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС

187

2002

L 139

9

 

 

32002R0881

 

 

 

Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан

189

2002

L 145

14

 

 

32002R0951

 

 

 

Регламент (ЕО) № 951/2002 на Комисията от 3 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

203

2002

L 191

1

 

 

32002E0589

 

 

 

Съвместно действие на Съвета от 12 юли 2002 година относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие и за отмяна на Съвместно действие 1999/34/ОВППС

206

2002

L 237

3

 

 

32002R1580

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1580/2002 на Комисията от 4 септември 2002 година за изменение за втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

210

2002

L 247

25

 

 

32002R1644

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1644/2002 на Комисията от 13 септември 2002 година за изменение за трети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

213

2002

L 264

23

 

 

32002R1754

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1754/2002 на Комисията от 1 октомври 2002 година за изменение за четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

215

2002

L 276

26

 

 

32002R1823

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1823/2002 на Комисията от 11 октомври 2002 година за изменение за пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

217

2002

L 286

19

 

 

32002R1893

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1893/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година за изменение за шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

219

2002

L 293

1

 

 

32002D0845

 

 

 

Решение на Съвета от 30 септември 2002 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина относно дейността на Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина

221

2002

L 293

2

 

 

22002A1029(01)

 

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина относно дейността на Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина

222

2002

L 295

11

 

 

32002R1935

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1935/2002 на Комисията от 29 октомври 2002 година за изменение за седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

225

2002

L 319

22

 

 

32002R2083

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2083/2002 на Комисията от 22 ноември 2002 година за изменение за осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

227

2002

L 321

51

 

 

32002E0921

 

 

 

Съвместно Действие на Съвета от 26 ноември 2002 година за удължаване мандата на Мисията за наблюдение на Европейския съюз

229

2002

L 334

1

 

 

32002E0960

 

 

 

Обща позиция на Съвета от 10 декември 2002 година относно ограничителни мерки срещу Сомалия

231

2002

L 335

1

 

 

32002D0968

 

 

 

Решение на Съвета от 10 декември 2002 година относно изпълнение на Съвместното действие 2002/210/ОВППС относно Полицейската мисия на Европейския съюз

233

2002

L 358

28

 

 

32002R2368

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

234

2003

L 023

22

 

 

32003R0145

 

 

 

Регламент (ЕО) № 145/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година за изменение за девети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

257

2003

L 024

2

 

 

32003R0147

 

 

 

Регламент (ЕО) № 147/2003 на Съвета от 27 януари 2003 година относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

259

2003

L 028

41

 

 

32003R0215

 

 

 

Регламент (ЕО) № 215/2003 на Комисията от 3 февруари 2003 година за изменение за десети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

261

2003

L 033

28

 

 

32003R0244

 

 

 

Регламент (ЕО) № 244/2003 на Комисията от 7 февруари 2003 година за изменение за единадесети път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

263

Top