EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 02

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1974

L 038

2

 

 

31974L0060

 

 

 

Директива на Съвета от 17 декември 1973 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешните инсталации на моторните превозни средства (други вътрешни части на купето освен вътрешно огледало или огледала за обратно виждане, разположение на устройствата за управление, покрив или отварящ се покрив, облегалка и задна част на седалките)

3

1974

L 038

22

 

 

31974L0061

 

 

 

Директива на Съвета от 17 декември 1973 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно устройства за предотвратяване на неправомерното използване на моторни превозни средства

23

1974

L 084

3

 

 

31974L0148

 

 

 

Директива на Съвета от 4 март 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките за тежест от 1 мг до 50 кг с точност над средната

30

1974

L 084

25

 

 

31974L0151

 

 

 

Директива на Съвета от 4 март 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определени компоненти и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори

35

1974

L 084

33

 

 

31974L0152

 

 

 

Директива на Съвета от 4 март 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно максималната проектна скорост и товарните платформи на колесните селскостопански или горски трактори

46

1974

L 165

16

 

 

31974L0297

 

 

 

Директива нА Съвета от 4 юни 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (поведение на кормилния механизъм в случай на удар)

49

1974

L 191

1

 

 

31974L0346

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1974 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно огледалата за обратно виждане на колесни селскостопански или горски трактори

59

1974

L 191

5

 

 

31974L0347

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно полето на видимост и чистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или горски трактори

63

1974

L 221

1

 

 

31974L0408

 

 

 

Директива на Съвета от 22 юли 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното обзавеждане на моторните превозни средства (здравина на седалките и тяхното закрепване) 74/408/EИО

69

1974

L 255

1

 

 

31974R2380

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2380/74 на Съвета от 17 септември 1974 година за приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научноизследователски програми за Европейската икономическа общност

78

1974

L 266

4

 

 

31974L0483

 

 

 

Директива на Съвета от 17 септември 1974 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно външните изпъкналости на моторните превозни средства

81

1975

L 042

1

 

 

31975L0106

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1974 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за предварително опаковане по обем на някои предварително опаковани течности

91

1975

L 042

14

 

 

31975L0107

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1974 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове

104

1975

L 147

24

 

 

31975L0321

 

 

 

Директива на Съвета от 20 май 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно кормилната уредба на колесните селскостопански или горски трактори

111

1975

L 147

28

 

 

31975L0322

 

 

 

Директива на Съвета от 20 май 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно заглушаване на радиосмущенията, създавани от двигатели с искрово запалване, монтирани на колесни селскостопански или горски трактори

115

1975

L 147

38

 

 

31975L0323

 

 

 

Директива на Съвета от 20 май 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрическото захранване, монтирано на колесни селскостопански или горски трактори, за устройства за осветяване и светлинна сигнализация на инструменти, машини или ремаркета, предназначени за работа в селското или горското стопанство

125

1975

L 147

40

 

 

31975L0324

 

 

 

Директива на Съвета от 20 май 1975 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки

128

1975

L 196

1

 

 

31975L0443

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването за заден ход и за измерване на скоростта на моторни превозни средства

136

1976

L 024

1

 

 

31976L0114

 

 

 

Директива на Съвета от 18 декември 1975 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване

141

1976

L 024

6

 

 

31976L0115

 

 

 

Директива на Съвета от 18 декември 1975 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средства

146

1976

L 046

1

 

 

31976L0211

 

 

 

Директива на Съвета от 20 януари 1976 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки

161

1976

L 122

1

 

 

31976L0432

 

 

 

Директива на Съвета от 6 април 1976 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно спирачните устройства на селскостопанските или горските колесни трактори

172

1976

L 202

35

 

 

31976L0621

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юли 1976 година за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини, предназначени за консумация от човека, и в хранителни продукти, съдържащи добавени масла или мазнини

186

1976

L 262

1

 

 

31976L0756

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно инсталирането на светлинни и светлинносигнални устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета

189

1976

L 262

32

 

 

31976L0757

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

220

1976

L 262

54

 

 

31976L0758

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно габаритните светлини, предните габаритни светлини, задните габаритни светлини и стопсветлините на моторни превозни средства и техните ремаркета

245

Top