EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1964

P 131

2193

 

 

31964L0475

 

 

 

Директива на Съвета от 30 юли 1964 година относно организирането на координирани годишни проучвания на състоянието на инвестициите в промишлеността

3

1967

L 196

1

 

 

31967L0548

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

23

1968

L 032

12

 

 

31968L0089

 

 

 

Директива на Съвета от 23 януари 1968 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно класификацията на необработен дървен материал

31

1969

L 326

36

 

 

31969L0493

 

 

 

Директива на Съвета от 15 декември 1969 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с кристалното стъкло

36

1970

L 042

1

 

 

31970L0156

 

 

 

Директива на Съвета от 6 февруари 1970 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета

41

1970

L 042

16

 

 

31970L0157

 

 

 

Директива на Съвета от 6 февруари 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства

57

1970

L 076

1

 

 

31970L0220

 

 

 

Директива на Съвета от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се приемат, за контрол върху замърсяването на въздуха от газовете на двигателите с принудително запалване, с които са оборудвани моторните превозни средства

63

1970

L 076

23

 

 

31970L0221

 

 

 

Директива на Съвета от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течни горива и задните защитни устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета

72

1970

L 076

25

 

 

31970L0222

 

 

 

Директива на Съвета от 20 март 1970 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно местоположението и монтирането на задните табели с регистрационния номер на моторните превозни средства и техните ремаркета

74

1970

L 133

10

 

 

31970L0311

 

 

 

Директива на Съвета от 8 юни 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на кормилните уредби на моторните превозни средства и на тeхните ремаркета

76

1970

L 176

5

 

 

31970L0387

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1970 година за сближаване законодателствата на държавите-членки относно вратите на моторните превозни средства и на техните ремаркета

80

1970

L 176

12

 

 

31970L0388

 

 

 

Директива на Съвета от 27 юли 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на устройствата за звуково предупреждение на моторните превозни средства

87

1971

L 068

1

 

 

31971L0127

 

 

 

Директива на Съвета от 1 март 1971 година за сближаване на законодателства на държавите-членки относно огледалата за обратно виждане на моторните превозни средства

93

1971

L 202

1

 

 

31971L0316

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юли 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол

110

1971

L 202

14

 

 

31971L0317

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юли 1971 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за правоъгълни теглилки от 5 до10 кг със среден клас на точност и цилиндрични теглилки от 1 до10 кг със среден клас на точност

124

1971

L 202

37

 

 

31971L0320

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юли 1971 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки за спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета

131

1971

L 239

1

 

 

31971L0347

 

 

 

Директива на Съвета от 12 октомври 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно измерването на стандартната насипна плътност на зърнените култури

173

1971

L 239

15

 

 

31971L0349

 

 

 

Директива на Съвета от 12 октомври 1971 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с калибрирането на резервоарите на плавателни съдове

181

1972

L 133

57

 

 

31972L0221

 

 

 

Директива на Съвета от 6 юни 1972 година относно организирането на координирани годишни проучвания на промишлената дейност

188

1972

L 152

15

 

 

31972L0245

 

 

 

Директива на Съвета от 20 юни 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно подтискането на радиосмущения, излъчвани от двигатели с искрово запалване, монтирани на моторни превозни средства

192

1972

L 190

1

 

 

31972L0306

 

 

 

Директива на Съвета от 2 август 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизеловите двигатели, предназначени за употреба в превозните средства

202

1972

L 291

156

 

 

31972L0427

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1972 година за изменение на Директива на Съвета от 26 юли 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби за измерителните уреди и за методите за метрологичен контрол

224

1973

L 077

29

 

 

31973L0023

 

 

 

Директива на Съвета от 19 февруари 1973 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използуване при някои ограничения на напрежението

226

1973

L 083

1

 

 

31973L0044

 

 

 

Директива на Съвета от 26 февруари 1973 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно количествения анализ на трикомпонентни меланжи от текстилни влакна

232

1973

L 167

1

 

 

31973L0146

 

 

 

Директива на Съвета 21 май 1973 година за изменение на Директива на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

251

1973

L 335

51

 

 

31973L0361

 

 

 

Директива на Съвета от 19 ноември 1973 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със сертифицирането и маркирането на телени въжета, вериги и куки

258

Top