Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_056_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 56

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 056

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 182

32

 

 

21997D0710(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

3

1997

L 182

34

 

 

21997D0710(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

5

1997

L 182

35

 

 

21997D0710(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/97 от 28 февруари 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

6

1997

L 182

36

 

 

21997D0710(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 7/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

7

1997

L 182

37

 

 

21997D0710(07)

 

 

 

Решение № 8/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 10 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

8

1997

L 182

39

 

 

21997D0710(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

10

1997

L 182

40

 

 

21997D0710(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 10/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

11

1997

L 182

41

 

 

21997D0710(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/97 от 14 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

12

1997

L 182

42

 

 

21997D0710(11)

 

 

 

Решение № 12/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 14 март 1997 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

13

1997

L 182

44

 

 

21997D0710(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/97 от 14 март 1997 година за изменение на протокол 21 към Споразумението за ЕИП относно прилагането на правилата за конкуренция, приложими за предприятията

15

1997

L 182

46

 

 

21997D0710(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/97 от 24 март 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

17

1997

L 182

47

 

 

21997D0710(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 15/97 от 26 март 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

18

1997

L 182

49

 

 

21997D0710(15)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/97 от 26 март 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

20

1997

L 182

50

 

 

21997D0710(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 17/97 от 24 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

21

1997

L 182

52

 

 

21997D0710(17)

 

 

 

Рeшение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/97 от 24 март 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

23

1997

L 182

53

 

 

21997D0710(18)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/97 от 24 март 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

24

1997

L 182

54

 

 

21997D0710(19)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/97 от 24 март 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

25

1997

L 242

67

 

 

21997D0904(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/97 от 2 май 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

26

1997

L 242

69

 

 

21997D0904(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 22/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение VII (Взаимно признаване на професионалните квалификации) към Споразумението за ЕИП

28

1997

L 242

70

 

 

21997D0904(03)

 

 

 

Решение № 23/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

29

1997

L 242

72

 

 

21997D0904(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 24/97 от 6 май 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

31

1997

L 242

74

 

 

21997D0904(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

33

1997

L 242

75

 

 

21997D0904(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 26/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

34

1997

L 242

76

 

 

21997D0904(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

35

1997

L 242

77

 

 

21997D0904(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/97 от 30 април 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

36

1997

L 242

78

 

 

21997D0904(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/97 от 12 юни 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

37

1997

L 242

79

 

 

21997D0904(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 30/97 от 12 юни 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

38

1997

L 242

80

 

 

21997D0904(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/97 от 12 юни 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

39

1997

L 242

81

 

 

21997D0904(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/97 от 12 юни 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертицифиране) към Споразумението за ЕИП

40

1997

L 270

19

 

 

21997D1002(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 33/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

41

1997

L 270

21

 

 

21997D1002(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение XVIII (Здраве и безопасност на работното място, трудово законодателство и равноправно отношение към мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

43

1997

L 270

23

 

 

21997D1002(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

45

1997

L 270

24

 

 

21997D1002(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/97 от 29 май 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

46

1997

L 290

24

 

 

21997D1023(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 39/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

47

1997

L 290

26

 

 

21997D1023(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 40/97 от 27 юни 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

49

1997

L 290

27

 

 

21997D1023(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

50

1997

L 290

28

 

 

21997D1023(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 42/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите бариери пред търговията с вино

51

1997

L 290

29

 

 

21997D1023(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

52

1997

L 290

30

 

 

21997D1023(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 44/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

53

1997

L 290

31

 

 

21997D1023(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 45/97 от 10 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

54

1997

L 290

32

 

 

21997D1023(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 46/97 от 11 юли 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

55

1997

L 290

33

 

 

21997D1023(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 47/97 от 10 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

56

1997

L 290

34

 

 

21997D1023(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 48/97 от 10 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

57

1997

L 290

35

 

 

21997D1023(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 49/97 от 10 юли 1997 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

58

1997

L 316

12

 

 

21997D1120(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

63

1997

L 316

14

 

 

21997D1120(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 52/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

65

1997

L 316

15

 

 

21997D1120(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 53/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

66

1997

L 316

16

 

 

21997D1120(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 54/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

67

1997

L 316

17

 

 

21997D1120(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 55/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

68

1997

L 316

18

 

 

21997D1120(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

69

1997

L 316

19

 

 

21997D1120(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 57/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

70

1997

L 316

20

 

 

21997D1120(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

71

1997

L 316

21

 

 

21997D1120(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/97 от 31 юли 1997 година за изменение на приложение ХVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

72

1998

L 030

30

 

 

21998D0205(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

74

1998

L 030

32

 

 

21998D0205(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

76

1998

L 030

33

 

 

21998D0205(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

77

1998

L 030

34

 

 

21998D0205(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

78

1998

L 030

35

 

 

21998D0205(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

79

1998

L 030

36

 

 

21998D0205(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

80

1998

L 030

37

 

 

21998D0205(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

81

1998

L 030

38

 

 

21998D0205(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

82

1998

L 030

40

 

 

21998D0205(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

84

1998

L 030

41

 

 

21998D0205(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

85

1998

L 030

42

 

 

21998D0205(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

86

1998

L 030

44

 

 

21998D0205(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

88

1998

L 030

45

 

 

21998D0205(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

89

1998

L 134

1

 

 

21998D0507(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 74/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

90

1998

L 134

3

 

 

21998D0507(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 75/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

92

1998

L 134

4

 

 

21998D0507(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 76/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

93

1998

L 134

5

 

 

21998D0507(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 77/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

94

1998

L 134

6

 

 

21998D0507(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

95

1998

L 134

8

 

 

21998D0507(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 79/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

97

1998

L 134

9

 

 

21998D0507(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 80/97 от 12 ноември 1997 година изменящо и допълващо приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) от Споразумението за ЕИП

98

1998

L 134

10

 

 

21998D0507(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

99

1998

L 134

11

 

 

21998D0507(09)

 

 

 

Решение № 82/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

100

1998

L 160

36

 

 

21998D0604(01)

 

 

 

Решение № 57/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 28 октомври 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) и приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

128

1998

L 160

40

 

 

21998D0604(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 83/97 от 31 октомври 1997 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

130

1998

L 160

42

 

 

21998D0604(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 84/97 от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

132

1998

L 160

44

 

 

21998D0604(06)

 

 

 

Решение № 85/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 12 ноември 1997 година за изменение на приложение ХV (Държавни помощи) към Споразумението за ЕИП

134

1998

L 193

37

 

 

21998D0709(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 50/97 от 27 юни 1997 година за изменение на приложение ХХ (околна среда) от Споразумението за ЕИП

136

1998

L 193

39

 

 

21998D0709(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

138

1998

L 193

40

 

 

21998D0709(03)

 

 

 

Решение № 86/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 31 октомври 1997 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи

139

1998

L 193

41

 

 

21998D0709(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 87/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергия) към Споразумението за ЕИП

140

1998

L 193

43

 

 

21998D0709(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 88/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

142

1998

L 193

44

 

 

21998D0709(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 89/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

143

1998

L 193

45

 

 

21998D0709(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 90/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

144

1998

L 193

46

 

 

21998D0709(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 91/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

145

1998

L 193

48

 

 

21998D0709(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 92/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) къмСпоразумението за ЕИП

147

1998

L 193

49

 

 

21998D0709(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 93/97 от 28 ноември 1997 година за изменение на приложение II (технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

148

1998

L 193

50

 

 

21998D0709(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/97 от 28 ноември 1997 година за изменение на приложение II (технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

149

1998

L 193

51

 

 

21998D0709(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/97 от 9 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

150

1998

L 193

52

 

 

21998D0709(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/97 от 28 ноември 1997 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) от Споразумението за ЕИП

151

1998

L 193

53

 

 

21998D0709(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/97 от 28 ноември 1997 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

152

1998

L 193

55

 

 

21998D0709(15)

 

 

 

Решение № 98/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 12 декември 1997 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи

154

1998

L 193

59

 

 

21998D0709(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/97 от 9 декември 1997 година за изменение на Протокол 47 от Споразумението за ЕИП относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино

158

1998

L 193

60

 

 

21998D0709(17)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/97 от 15 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

159

1998

L 193

61

 

 

21998D0709(18)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/97 от 15 декември 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) от Споразумението за ЕИП

160

1998

L 193

62

 

 

21998D0709(19)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 102/97 от 15 декември 1997 година за изменение на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино

161

1998

L 193

64

 

 

21998D0709(20)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/97 от 17 декември 1997 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) от Споразумението за ЕИП

163

1998

L 193

65

 

 

21998D0709(21)

 

 

 

Решение № 104/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 17 декември 1997 година за изменение на приложения ХI (Телекомуникационни услуги) и ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

164

1998

L 193

67

 

 

21998D0709(22)

 

 

 

Решение № 105/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 17 декември 1997 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) и ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

166

1998

L 193

69

 

 

21998D0709(23)

 

 

 

Решение № 106/97 на Съвместния комитет на ЕИП от 17 декември 1997 година за изменение на приложения ХI (Телекомуникационни услуги) и ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

168

1998

L 193

71

 

 

21998D0709(24)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/97 от 2 февруари 1998 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) от Споразумението за ЕИП

170

1998

L 272

1

 

 

21998D1008(01)

 

 

 

Решение № 1/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 януари 1998 година за изменение на приложение IХ (Финансови услуги) и приложение ХIХ (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

172

1998

L 272

3

 

 

21998D1008(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/98 от 30 януари 1998 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

174

1998

L 272

5

 

 

21998D1008(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 3/98 от 30 януари 1998 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

176

1998

L 272

6

 

 

21998D1008(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/98 от 30 януари 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) от Споразумението за ЕИП

177

1998

L 272

7

 

 

21998D1008(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/98 от 30 януари 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) от Споразумението за ЕИП

178

1998

L 272

8

 

 

21998D1008(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/98 от 30 януари 1998 година за изменение на приложение VII (Взаимно признаване на професионалните квалификации) към Споразумението за ЕИП

179

1998

L 272

10

 

 

21998D1008(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 7/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергия) към Споразумението за ЕИП

181

1998

L 272

12

 

 

21998D1008(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

183

1998

L 272

13

 

 

21998D1008(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

184

1998

L 272

14

 

 

21998D1008(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 10/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) от Споразумението за ЕИП

185

1998

L 272

16

 

 

21998D1008(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) от Споразумението за ЕИП

187

1998

L 272

17

 

 

21998D1008(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 12/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

188

1998

L 272

18

 

 

21998D1008(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/98 от 6 март 1998 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

189

1998

L 272

20

 

 

21998D1008(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение XVIII (Здравеопазване и безопасност на труда, право на труд и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

191

1998

L 272

22

 

 

21998D1008(15)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 15/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

193

1998

L 272

23

 

 

21998D1008(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

194

1998

L 272

24

 

 

21998D1008(17)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 17/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение ХХI (Статистическа информация) от Споразумението за ЕИП

195

1998

L 272

31

 

 

21998D1008(18)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/98 от 6 март 1998 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

202

1998

L 272

33

 

 

21998D1008(19)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/98 от 6 март 1998 година за изменение на приложение ХV (Държавни помощи) към Споразумението за ЕИП

204

1998

L 272

35

 

 

21998D1008(20)

 

 

 

Решение № 20/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 6 март 1998 година за изменение на приложение ХV (Държавни помощи) към Споразумението за ЕИП

206

1998

L 310

1

 

 

21998D1119(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/98 от 27 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

208

1998

L 310

3

 

 

21998D1119(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 23/98 от 31 март 1998 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) от Споразумението за ЕИП

210

1998

L 310

4

 

 

21998D1119(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 24/98 от 27 март 1998 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) от Споразумението за ЕИП

211

1998

L 310

6

 

 

21998D1119(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/98 от 27 март 1998 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни у слуги) от Споразумението за ЕИП

213

1998

L 310

8

 

 

21998D1119(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 26/98 от 27 март 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

215

1998

L 310

9

 

 

21998D1119(06)

 

 

 

Решение № 27/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 27 март 1998 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП и Протокол 21 от Споразумението за ЕИП относно прилагането на правилата на конкуренцията, приложими за предприятията

216

1998

L 310

12

 

 

21998D1119(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

219

1998

L 310

13

 

 

21998D1119(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

220

1998

L 310

14

 

 

21998D1119(09)

 

 

 

Решение № 30/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 април 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

221

1998

L 310

17

 

 

21998D1119(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

224

1998

L 310

19

 

 

21998D1119(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

226

1998

L 310

20

 

 

21998D1119(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 33/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

227

1998

L 310

21

 

 

21998D1119(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

228

1998

L 310

22

 

 

21998D1119(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

229

1998

L 310

23

 

 

21998D1119(15)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

230

1998

L 310

25

 

 

21998D1119(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение XVIII (Здравеопазване и безопасност на труда, право на труд и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

232

1998

L 310

27

 

 

21998D1119(17)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/98 от 30 април 1998 година за изменение на приложение ХХI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

234

1998

L 342

32

 

 

21998D1217(01)

 

 

 

Решение № 22/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 31 март 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) и приложение IV (Енергия) към споразумението за ЕИП

240

1999

L 030

37

 

 

21999D0204(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 39/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

256

1999

L 030

39

 

 

21999D0204(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 40/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, тестване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

258

1999

L 030

40

 

 

21999D0204(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, тестване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

259

1999

L 030

41

 

 

21999D0204(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 42/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, тестване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

260

1999

L 030

42

 

 

21999D0204(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, тестване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

261

1999

L 030

43

 

 

21999D0204(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 44/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

262

1999

L 030

44

 

 

21999D0204(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 45/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

263

1999

L 030

46

 

 

21999D0204(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 46/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

265

1999

L 030

47

 

 

21999D0204(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 47/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

266

1999

L 030

48

 

 

21999D0204(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 48/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

267

1999

L 030

50

 

 

21999D0204(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 49/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

269

1999

L 030

51

 

 

21999D0204(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 50/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

270

1999

L 030

52

 

 

21999D0204(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, тестване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

271

1999

L 030

54

 

 

21999D0204(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 52/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

273

1999

L 030

56

 

 

21999D0204(15)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 53/98 от 29 май 1998 година за изменение на приложение XIX (защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

275

1999

L 030

57

 

 

21999D0204(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 54/98 от 3 юни 1998 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за сътрудничество в специфични области извън четирите свободи

276

1999

L 100

38

 

 

21999D0415(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 55/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

277

1999

L 100

40

 

 

21999D0415(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

279

1999

L 100

41

 

 

21999D0415(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 57/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

280

1999

L 100

42

 

 

21999D0415(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

281

1999

L 100

43

 

 

21999D0415(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

282

1999

L 100

44

 

 

21999D0415(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

283

1999

L 100

46

 

 

21999D0415(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

285

1999

L 100

48

 

 

21999D0415(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

287

1999

L 100

50

 

 

21999D0415(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

289

1999

L 100

52

 

 

21999D0415(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/98 от 14 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

291

1999

L 100

54

 

 

21999D0415(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитване и сертификация) към Споразумението за ЕИП

293

1999

L 123

60

 

 

21999D0513(02)

 

 

 

Решение № 66/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 4 юли 1998 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

294

1999

L 123

62

 

 

21999D0513(03)

 

 

 

Решение № 67/98 на Съвместния комитет на ЕИП от 4 юли 1998 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

296

1999

L 123

64

 

 

21999D0513(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/98 от 4 юли 1998 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

298

Top