EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_051_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 51

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 051

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 339

36

 

 

32006D0880

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 2006 година за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово

3

2006

L 341

31

 

 

32006D0882

 

 

 

Решение на Съвета от 13 ноември 2006 година относно подписването на протокол за изменение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, относно тарифните квоти за захар и захарни продукти с произход от Хърватска или Общността

6

2006

L 341

33

 

 

22006A1207(01)

 

 

 

Протокол за изменение на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, относно тарифните квоти за захар и захарни продукти с произход от Хърватия или от Общността

8

2006

L 341

39

 

 

32006D0884

 

 

 

Решение на Комисията от 6 декември 2006 година за определяне на позицията на Общността относно решение на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване на сертификатите за съответствие на морското оборудване, за приемане на неговия процедурен правилник

12

2006

L 343

85

 

 

32006D0890

 

 

 

Решение на Комисията от 4 декември 2006 година относно сключването от името на Европейската общност за атомна енергия на Рамково споразумение за многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация и на Протокол относно искове, процесуални действия и компенсации към Рамковото споразумение за многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация (нотифицирано под номер C(2006) 5219)

16

2006

L 346

26

 

 

32006D0906

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 2006 година за установяване на позицията, която Общността ще приеме в рамките на Комитета за продоволствена помощ, по отношение на удължаването на Конвенцията за продоволствената помощ от 1999 година

27

2006

L 346

28

 

 

32006D0908

 

 

 

Решение на Съвета от 4 декември 2006 година относно първата вноска на третия принос на Общността към Европейската банка за възстановяване и развитие за Фонда за изграждане на защитен саркофаг в Чернобил

28

2006

L 346

30

 

 

32006D0909

 

 

 

Решение на Съвета от 4 декември 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно промените в търговските преференции за кашкавал, предприети въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (1)

30

2006

L 346

33

 

 

32006D0910

 

 

 

Решение на Съвета от 4 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за подновяване на програмата за сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение

31

2006

L 346

34

 

 

22006A1209(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за възобновяване на програма за сътрудничество в областта на висшето образование и обучение

32

2006

L 349

3

 

 

32006R1818

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1818/2006 на Комисията от 11 декември 2006 година относно прилагането на система на управление на количествения таван на калиев хлорид по отношение на антидъмпинговите мерки, приложими за внос на калиев хлорид с произход от Беларус

39

2006

L 349

47

 

 

32006D0914

 

 

 

Решение на Съвета от 13 ноември 2006 година относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Кралство Норвегия относно ревизирането на размера на финансовата вноска на Норвегия, предвиден в Споразумението между Европейската общност и Кралство Норвегия за участието на Норвегия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

51

2006

L 349

49

 

 

22006A1212(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия относно коригиране на сумата на финансовата вноска на Норвегия, предвидена в Споразумението между Европейската общност и Кралство Норвегия за участието на Норвегия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)

53

2006

L 354

56

 

 

32006D0928

 

 

 

Решение на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията (нотифицирано под номер C(2006) 6569)

55

2006

L 354

58

 

 

32006D0929

 

 

 

Решение на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (нотифицирано под номер C(2006) 6570)

58

2006

L 355

4

 

 

32006R1840

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1840/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 74/2004 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на спално памучно бельо с произход от Индия

61

2006

L 355

91

 

 

32006D0930

 

 

 

Решение на Съвета от 28 ноември 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина във връзка с изменението на търговски отстъпки в програмите на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

63

2006

L 355

92

 

 

22006A1215(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Аржентина относно изменение на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към Европейския съюз

64

2006

L 358

51

 

 

32006D0942

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 2006 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Барбадос, Белйиз, Република Конго, Република Фиджи, Република Гвиана, Република Кот д'Ивоар, Ямайка, Република Кения, Република Мадагаскар, Република Малави, Република Мавриций, Република Мозамбик, Република Суринам, Сейнт Кийтс и Нейвис, Кралство Свазиленд, Обединена република Танзания, Република Тринидад и Тобаго, Република Уганда, Република Замбия и Република Зимбабве относно гарантираните цени на захарта от захарна тръстика за периода на доставка 2005—2006 г., както и на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Индия относно гарантираните цени на захарта от захарна тръстика за периода на доставка 2005—2006 г.

67

2006

L 358

60

 

 

32006D0943

 

 

 

Решение на Комисията от 17 ноември 2006 година относно временното прилагане на Споразумението за създаване на Международната организация по термоядрена енергия (ITER) за съвместно изпълнение на проекта ITER и на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международната организация по термоядрена енергия (ITER) за съвместното изпълнение на проекта (ITER) (нотифицирано под номер C(2006) 5557)

69

2006

L 358

62

 

 

22006A1216(03)

 

 

 

Споразумение за създаването на Международна организация по термоядрена енергия ITER за съвместно изпълнение на проекта ITER

71

2006

L 358

81

 

 

22006A1216(04)

 

 

 

Споразумение относно временно прилагане на Споразумението за създаване на Международната организация за термоядрена енергия (ITER) за съвместното осъществяване на проекта ITER

90

2006

L 358

82

 

 

22006A1216(05)

 

 

 

Споразумение относно привилегиите и имунитетите на Международната организация по термоядрена енергия (ITER) за съвместно изпълнение на проекта ITER

91

2006

L 360

1

 

 

32006R1870

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1870/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година относно търговията с някои продукти от стомана между Общността и Република Казахстан

96

2006

L 360

21

 

 

32006R1871

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1871/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година относно търговията с някои продукти от стомана между Общността и Украйна

115

2006

L 360

41

 

 

32006R1872

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1872/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година относно търговията с някои продукти от стомана между Общността и Руската федерация

135

2006

L 364

68

 

 

32006R1888

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1888/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определена приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

155

2006

L 365

1

 

 

32006R1909

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1909/2006 на Съвета от 18 декември 2006 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2042/2000 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи за телевизионни камери с произход от Япония

180

2006

L 365

7

 

 

32006R1910

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1910/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи за телевизионни камери с произход от Япония след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на митата в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета

186

2006

L 365

26

 

 

32006R1911

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1911/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разтвори на урея и амониев нитрат с произход от Алжир, Беларус, Русия и Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

205

2006

L 365

76

 

 

32006R1915

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1915/2006 на Комисията от 18 декември 2006 година за продължаване на предварителния надзор на Общността върху вноса на някои продукти от желязо и стомана с произход от някои трети страни

229

2006

L 365

86

 

 

32006D0978

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно разрешаването на Република Ел Салвадор да се ползва от схема за специални стимули за устойчиво развитие и добро управление след 1 януари 2007 г.

231

2006

L 378

41

 

 

32006R1905

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството

232

2006

L 379

11

 

 

32006R1999

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1999/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои седла с произход от Китайската народна република

263

2006

L 379

65

 

 

32006R2005

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2005/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за налагане на временни антидъмпингови мита върху вноса на полиестерни щапелни влакна (PSF) с произход от Малайзия и Тайван

289

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top