Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_043_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 43

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 043

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 236

3

 

 

32005R1478

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1478/2005 на Комисията от 12 септември 2005 година за изменение на приложения V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти от трети страни

3

2005

L 240

1

 

 

32005R1487

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1487/2005 на Съвета от 12 септември 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от Китайската народна република

12

2005

L 242

1

 

 

32005D0645

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 2005 година за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

28

2005

L 251

1

 

 

32005D0663

 

 

 

Решение на Съвета от 18 януари 2005 година относно сключването от името на Европейската общност и на нейните държави-членки на Протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино за участието, като договарящи се страни, на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република след тяхното присъединяване към Европейския съюз

29

2005

L 254

57

 

 

32005D0672

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юни 2005 година за подписването на допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция след разширяването на Европейския съюз

31

2005

L 261

1

 

 

32005R1631

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1631/2005 на Съвета от 3 октомври 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република и Съединените американски щати

32

2005

L 265

1

 

 

32005D0690

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 2005 година за сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

44

2005

L 266

1

 

 

32005R1645

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1645/2005 на Съвета от 6 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2603/2000 относно налагане на окончателно изравнително мито върху внос на определен полиетилен-терефталат с произход, inter alia, от Индия

45

2005

L 266

10

 

 

32005R1646

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1646/2005 на Съвета от 6 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2604/2000 за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат (PET) с произход, inter alia, от Индия

54

2005

L 266

59

 

 

32005D0695

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Слвения и Словашката република към Европейския съюз

59

2005

L 266

62

 

 

32005D0697

 

 

 

Решение на Комисията от 12 септември 2005 година за изменение на Решение 2000/745/ЕО за приемането на предложения за поемане на доброволни гаранции във връзка с антидъмпинговите и антисубсидийни производства относно вноса на определен полиетилен терефталат (PET) с произход, inter alia, от Индия

60

2005

L 267

1

 

 

32005R1659

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1659/2005 на Съвета от 6 октомври 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република

62

2005

L 267

15

 

 

32005R1660

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1660/2005 на Съвета от 6 октомври 2005 година за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидена в Споразумението между Европейската икономическа общност и Федерална ислямска република Коморски острови относно риболова във водите около Коморските острови за периода от 1 януари 2005 година до 31 декември 2010 г.

76

2005

L 267

19

 

 

32005R1662

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1662/2005 на Комисията от 11 октомври 2005 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства

78

2005

L 267

24

 

 

32005D0702

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

81

2005

L 267

27

 

 

32005D0704

 

 

 

Решение на Комисията от 11 октомври 2005 година за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република

82

2005

L 278

1

 

 

32005D0720

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за подписване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за установяване на връзки на сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, като се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

84

2005

L 278

2

 

 

32005D0721

 

 

 

Решение на Съвета от 25 април 2005 година за подписване и временно прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

85

2005

L 283

1

 

 

32005D0735

 

 

 

Решение на Съвета от 20 септември 2005 година за сключване на Протокол за установяване на връзки на сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, като се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

86

2005

L 283

2

 

 

32005D0736

 

 

 

Решение на Комисията от 13 декември 2004 година за подписване и временно прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, за вземане под внимание присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския Съюз

87

2005

L 290

16

 

 

32005D0766

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юни 2005 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Съединените мексикански щати

88

2005

L 290

17

 

 

22005A1104(01)

 

 

 

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Съединените мексикански щати

89

2005

L 291

24

 

 

32005D0769

 

 

 

Решение на Комисията от 27 октомври 2005 година за установяване на правила за набавяне на хранителни помощи от неправителствени организации, получили разрешение от Комисията за закупуване и мобилизиране на продукти за доставка съгласно Регламент (ЕО) № 1292/96 на Съвета и за отмяна на негово решение от 3 септември 1998 година

97

2005

L 295

37

 

 

32005D0781

 

 

 

Решение на Съвета от 6 юни 2005 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

106

2005

L 295

38

 

 

22005A1111(01)

 

 

 

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

107

2005

L 299

1

 

 

32005R1858

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1858/2005 на Съвета от 8 ноември 2005 година за въвеждане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, Индия, Южна Африка и Украйна след преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

113

2005

L 302

1

 

 

32005R1890

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1890/2005 на Съвета от 14 ноември 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои ключалки от неръждаема стомана и части от тях с произход от Китайска народна република, Индонезия, Тайван, Тайланд и Виетнам, и относно прекратяване на процедурата за вноса на някои ключалки от неръждаема стомана и части от тях с произход от Малайзия и Филипините

135

2005

L 302

14

 

 

32005R1891

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1891/2005 на Съвета от 14 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3068/92 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев хлорид с произход от Беларус, Русия или Украйна

148

2005

L 302

22

 

 

32005R1892

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1892/2005 на Съвета от 14 ноември 2005 година за прекратяване на частичния междинен преглед на антидъмпинговите мерки, прилагани за внос на велосипеди с произход от Китайската народна република

156

2005

L 302

79

 

 

32005D0802

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 2005 година за приемане на гаранции, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на калиев хлорид от Руската федерация

158

2005

L 303

1

 

 

32005R1899

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1899/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година относно администрирането на някои ограничения на вноса от Руската федерация на някои изделия от чугун, желязо и стомана

160

2005

L 304

14

 

 

32005D0809

 

 

 

Решение на Съвета от 7 ноември 2005 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за реадмисия на незаконно пребиваващи лица

180

2005

L 304

46

 

 

32005D0814

 

 

 

Решение на Комисията от 18 ноември 2005 година за приемане на решения на Общността за внос на някои химически продукти съгласно Регламент (ЕО) № 304/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Решение 2000/657/ЕО (1)

182

2005

L 312

10

 

 

32005R1949

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1949/2005 на Комисията от 28 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1917/2000 по отношение на конкретни движения и изключване на търговията, свързана с сделки за ремонтни дейности

196

2005

L 314

21

 

 

32005D0844

 

 

 

Решение на Комисията от 25 ноември 2005 година за присъединяване на Европейската общност за атомна енергия към Конвенцията за оперативно уведомяване за ядрена авария

204

2005

L 314

22

 

 

22005A1130(01)

 

 

 

Конвенция за оперативно уведомяване при ядрена авария

205

2005

L 314

27

 

 

32005D0845

 

 

 

Решение на Комисията от 25 ноември 2005 година за присъединяване на Европейската общност за атомна енергия към Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка

210

2005

L 314

28

 

 

22005A1130(02)

 

 

 

Конвенция за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка

211

2005

L 316

5

 

 

32005R1966

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1966/2005 на Комисията от 1 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2061/89 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

218

2005

L 320

1

 

 

32005R1987

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1987/2005 на Съвета от 2 декември 2005 година за налагане на окончателни антидъмпингови мита и окончателно събиране на временни мита, наложени върху вноса на гранулиран политетрафлуоретилен (ПТФЕ) с произход от Русия и Китайската народна република

220

2005

L 332

1

 

 

32005D0891

 

 

 

Решение на Съвета от 3 октомври 2005 година за подписване на Протокол към Рамковата спогодба за търговия и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга, с цел да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

239

2005

L 337

27

 

 

32005D0923

 

 

 

Решение на Съвета от 2 декември 2005 година за подписване от името на Европейската общност на Протокола за защита на почвата, Протокола за енергията и Протокола за туризма към Алпийската конвенция

240

2005

L 337

29

 

 

22005A1222(01)

 

 

 

Протокол относно прилагането на Алпийската конвенция от 1991 година в областта на борбата с ерозията и съхранението на почвата Протокол за борбата с ерозията и съхранението на почвата

242

2005

L 337

36

 

 

22005A1222(02)

 

 

 

Протокол относно прилагането на Алпийската конвенция от 1991 година в областта на енергетиката Протокол за енергетиката

249

2005

L 337

43

 

 

22005A1222(03)

 

 

 

Протокол за прилагане на Алпийската конвенция от 1991 година в областта на туризма Протокол за туризма

256

2005

L 337

50

 

 

32005D0924

 

 

 

Решение на Комисията от 21 декември 2005 година относно списъка на страните-бенефициери, които имат право на схема за специални стимули за устойчиво развитие и добро управление, предвидени в член 26, буква д) от Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета, за прилагане на схема на общи тарифни преференции

263

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top