Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_042_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 42

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 042

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 200

1

 

 

32005R1236

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

3

2005

L 200

73

 

 

32005R1259

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1259/2005 на Комисията от 27 юли 2005 година за нaлагaне на временно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република

22

2005

L 202

1

 

 

32005R1275

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1275/2005 на Съвета от 26 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2268/2004 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на волфрамов карбид и сплав на волфрамов карбид с произход от Китайската народна република

40

2005

L 204

3

 

 

32005R1288

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1288/2005 на Комисията от 4 август 2005 година за започване на анкетна проверка относно възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 964/2003 на Съвета върху вноса на някои тръбни съединители от желязо или стомана, с произход, inter alia, от Китайската народна република, чрез внос на тръбни съединители от желязо или стомана на консигнация от Филипините, с деклариран произход от Филипините или не, и разпореждащ регистрацията на този внос

44

2005

L 204

7

 

 

32005R1289

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1289/2005 на Комисията от 4 август 2005 година за започване на анкетна проверка относно възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 408/2002 на Съвета срещу вноса на някои цинкови окиси с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои цинкови окиси на консигнация от Казахстан, с деклариран произход от Казахстан или не, и разпореждащ регистрацията на този внос

48

2005

L 209

26

 

 

32005D0599

 

 

 

Решение на Съвета от 21 юни 2005 година за подписването от името на Европейската общност на Споразумение за изменение на Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

52

2005

L 211

1

 

 

32005R1333

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1333/2005 на Съвета от 9 август 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република и Саудитска Арабия

53

2005

L 217

1

 

 

32005D0614

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юли 2005 година относно присъединяването на Европейската общност към Правило № 94 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за разпоредбите относно одобрението на превозни средства с оглед предпазването на пътниците в случай на челен удар и към Правило № 95 за разпоредбите относно одобрението на превозни средства с оглед предпазването на пътниците в случай на страничен ударПРИЛОЖЕНИЕ (1)

56

2005

L 217

54

 

 

42005X0822(02)

 

 

 

Regulation No 95 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a lateral collision

109

2005

L 223

1

 

 

32005R1371

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1371/2005 на Съвета от 19 август 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на плосковалцувани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани с произход от Съединените американски щати и Русия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 151/2003 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове листова електростомана със зърнесто-ориентирана структура с произход от Русия

161

2005

L 223

42

 

 

32005D0622

 

 

 

Решение на Комисията от 5 август 2005 година за приемане на гаранции във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на плосковалцувани продукти от силициева електротехническа стомана с произход от Съединените американски щати и Русия

187

2005

L 231

1

 

 

32005R1454

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1454/2005 на Съвета от 2 септември 2005 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2042/2000 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на системи от телевизионни камери с произход от Япония

189

2005

L 232

1

 

 

32005R1440

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1440/2005 на Съвета от 12 юли 2005 година относно администриране на някои ограничения по отношение на вноса на определени стоманени продукти от Украйна и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2266/2004

195

2005

L 232

22

 

 

32005R1441

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1441/2005 на Съвета от 18 юли 2005 година относно администриране на някои ограничения по отношение на вноса на определени стоманени продукти от Република Казахстан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2265/2004

216

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top