EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_039_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 39

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 039

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 035

23

 

 

32005R0184

 

 

 

Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

3

2005

L 038

1

 

 

32005D0106

 

 

 

Решение на Съвета от 22 ноември 2004 година относно подписването и временното прилагане на допълнителен протокол към споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

36

2005

L 052

42

 

 

32005D0160

 

 

 

Решение на Комисията от 27 октомври 2004 година за одобряване на размяната на писма между Службата на Организацията на обединените нации за координиране по хуманитарните въпроси (UNOCHA) и Комисията на Европейските общности относно тяхното сътрудничество в рамките на реакцията при бедствия (в случай на едновременни интервенции в страна, засегната от бедствие)Приложение Размяна на писма между Службата за координация по хуманитарните въпроси на Организацията на обединените нации (UNOCHA) и Комисията на Европейските общности относно тяхното сътрудничество в рамките на реакцията при бедствия (в случай на едновременна намеса в страна, засегната от бедствие) (1)

38

2005

L 062

12

 

 

32005R0389

 

 

 

Регламент (ЕО) № 389/2005 на Комисията от 8 март 2005 година за установяване на дерогации от Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета и Регламент (ЕО) № 800/1999 по отношение на някои захари, използвани в някои преработени продукти от плодове и зеленчуци, изнасяни за трети страни без Швейцария и Лихтенщайн

45

2005

L 063

21

 

 

32005D0192

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 21 февруари 2005 година относно сключването на Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

47

2005

L 065

25

 

 

32005D0196

 

 

 

Решение на Съвета от 21 февруари 2005 година относно подписване и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна относно удължаване и изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за търговия с текстилни продукти

49

2005

L 065

26

 

 

22005A0311(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна, представлявана от правителството на Украйна, за удължаване и изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Украйна за търговията с текстилни продукти от 1993 година

50

2005

L 066

22

 

 

32005D0202

 

 

 

Решение на Съвета от 31 януари 2005 година относно сключване на Допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

54

2005

L 068

30

 

 

32005D0205

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 21 февруари 2005 година за подписване на протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

56

2005

L 068

32

 

 

32005D0206

 

 

 

Решение на Съвета от 28 февруари 2005 година относно подписването и временното прилагане на Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

58

2005

L 071

1

 

 

32005R0428

 

 

 

Регламент (ЕО) № 428/2005 на Съвета от 10 март 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република и Саудитска Арабия и за изменение на Регламент (ЕО) № 2852/2000 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Република Корея и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по вноса на такива продукти с произход от Тайван

59

2005

L 075

35

 

 

32005D0244

 

 

 

Решение на Съвета от 3 март 2005 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и правителството на Социалистическа република Виетнам относно достъпа до пазара

92

2005

L 075

37

 

 

22005A0322(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и правителството на Социалистическа република Виетнам относно достъпа до пазара

94

2005

L 076

3

 

 

22005A0322(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Протокола за определяне на квотите за риболов и на финансовото участие за периода 1 юли 2004—30 юни 2007 година, предвиден в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Кот д'Ивоар относно риболов край бреговете на Кот д'Ивоар

97

2005

L 077

9

 

 

32005D0252

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 21 февруари 2005 година относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

98

2005

L 083

12

 

 

32005R0502

 

 

 

Регламент (EO) № 502/2005 на Комисията от 31 март 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 1362/2000 на Съвета относно откриването и управлението на тарифни квоти за определени продукти с произход от Мексико

100

2005

L 084

9

 

 

32005R0523

 

 

 

Регламент (ЕО) № 523/2005 на Комисията от 1 април 2005 година за образуване на преразглеждане за нов износител на Регламент (ЕО) № 1467/2004 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетилен терефталат (PЕТ) с произход от Китайската народна република, за отмяна на митото по отношение на вноса, осъществяван от един износител от тази страна, и за подлагането на този внос на регистрация

101

2005

L 084

19

 

 

32005D0269

 

 

 

Решение на Съвета от 28 февруари 2005 година за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна

104

2005

L 090

35

 

 

32005D0272

 

 

 

Решение на Съвета от 14 март 2005 година относно сключването на двустранно споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за търговия с текстилни продукти

106

2005

L 090

36

 

 

22005A0408(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за търговията с текстилни изделия

107

2005

L 093

6

 

 

32005R0552

 

 

 

Регламент (EО) № 552/2005 на Комисията от 11 април 2005 година за въвеждане на временно антидъмпингово мито по вноса на някои магнезитови тухли, с произход от Китайската народна република

146

2005

L 094

26

 

 

32005R0559

 

 

 

Регламент (EО) № 559/2005 на Комисията от 12 април 2005 година за започване на разследване на евентуално заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 2074/2004 на Съвета относно вноса на някои механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република чрез внос на някои механизми за подвързване с халки, изпратени от Лаоската народнодемократична република, независимо дали са декларирани с произход от Лаоската народнодемократична република или не, както и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

171

2005

L 097

1

 

 

32005R0564

 

 

 

Регламент (EО) № 564/2005 на Съвета от 8 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1601/2001 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на определени железни или стоманени въжета и кабели с произход от Чешката република, Русия, Тайланд и Турция

175

2005

L 097

34

 

 

32005R0580

 

 

 

Регламент (ЕО) № 580/2005 на Комисията от 14 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 206/2005 за въвеждане на окончателни защитни мерки по вноса на сьомга, отглеждана в развъдник

178

2005

L 098

11

 

 

32005R0588

 

 

 

Регламент (EО) № 588/2005 на Комисията от 15 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1002/2004 за приемане на гаранции, предложени в рамките на антидъмпинговата процедура относно вноса на калиев хлорид с произход от Република Беларус, Руската федерация и Украйна

179

2005

L 098

32

 

 

32005D0306

 

 

 

Решение на Комисията от 16 февруари 2005 година за одобряване от името на Европейската общност на изменения на приложенията към Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и животински продукти (нотифицирано под номер C(2005) 336) (1)

182

2005

L 098

34

 

 

22005A0416(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма с правителството на Канада за изменение на приложение V и приложение VIII към Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада за санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти

184

2005

L 104

33

 

 

32005D0321

 

 

 

Решение на Съвета от 14 април 2005 година за приключване на консултациите с Република Гвинея по член 96 от Споразумението от Котону

192

2005

L 107

1

 

 

32005R0639

 

 

 

Регламент (EО) № 639/2005 на Съвета от 25 април 2005 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на фурфуралдехид с произход от Китайската народна република в резултат на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 384/96

196

2005

L 112

12

 

 

32005D0353

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн за установяване мерки, равностойни на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчно облагане на приходи от спестявания под формата на лихвени плащания

206

2005

L 114

9

 

 

32005D0356

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година относно сключването на споразумение между Европейската общност и Княжество Андора за установяване мерки, равностойни на предвидените в Директива 2003/48/EО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

208

2005

L 121

1

 

 

32005R0713

 

 

 

Регламент (ЕО) № 713/2005 на Съвета от 10 май 2005 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои антибиотици с широк спектър на действие с произход от Индия

210

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top