EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_015_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 15

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 015

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 164

22

 

 

31997D0389

 

 

 

Решение на Съвета от 21 май 1997 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за прекурсори и химически вещества, използвани често за незаконно производство на наркотици или психотропни вещества

3

1997

L 164

24

 

 

21997A0621(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно прекурсори и химически вещества, често използвани при незаконно производство на наркотични или психотропни вещества

5

1997

L 187

1

 

 

31997D0430

 

 

 

Решение на Съвета от 2 юни 1997 година относно сключването на Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в полза на палестинската администрация на Западния бряг на р. Йордан и Ивицата Газа

17

1997

L 187

3

 

 

21997A0716(01)

 

 

 

Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга

19

1997

L 202

72

 

 

31997D0474

 

 

 

Решение на Съвета от 24 февруари 1997 година относно сключването на две споразумения между Европейската общност и Държавата Израел, съответно за възлагане на обществени поръчки на телекомуникационни оператори и за държавни поръчки

160

1997

L 202

74

 

 

21997A0730(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за възлагане на обществени поръчки на телекомуникационни оператори

162

1997

L 202

85

 

 

21997A0730(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел относно държавните поръчки

173

1997

L 272

45

 

 

31997D0640

 

 

 

Решение на Съвета от 22 септември 1997 година за одобряване от страна на Общността на измененията на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция), предвидени в Решение III/1 на Конференцията на странитеПРИЛОЖЕНИЕ

177

1997

L 288

1

 

 

31997R2026

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 година относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност

180

1997

L 313

25

 

 

31997D0763

 

 

 

Решение на Съвета от 10 ноември 1997 година за сключване на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Южноафриканската република

213

1997

L 313

26

 

 

21997A1115(01)

 

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Южноафриканската република

214

1997

L 322

37

 

 

31997D0787

 

 

 

Решение на Съвета от 17 ноември 1997 година за отпускане на извънредна финансова помощ на Армения и Грузия

226

1997

L 327

1

 

 

31997D0800

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 30 октомври 1997 година за сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна

228

1997

L 334

14

 

 

31997D0810

 

 

 

Решение на Съвета от 10 ноември 1997 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Народна демократична република Лаос

230

1997

L 334

15

 

 

21997A1205(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Народна демократична република Лаос

231

Top