Help Print this page 

Document DD_2007_11_013_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 13
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 013

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1996

L 061

31

 

 

31996D0191

 

 

 

Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година относно сключването на Конвенцията за защита на Алпите (Алпийска конвенция)

3

1996

L 061

32

 

 

21996A0312(01)

 

 

 

Конвенция за опазване на Алпите (Алпийска конвенция)

4

1996

L 065

1

 

 

31996R0462

 

 

 

Регламент (ЕО) № 462/96 на Съвета от 11 март 1996 година за временно прекратяване на Регламенти (ЕИО) № 990/93 и (ЕО) № 2471/94 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2472/94 и (ЕО) № 2815/95 относно прекъсването на икономическите и финансовите отношения с Федеративна република Югославия (Сърбия и Черна гора), защитените от Организацията на обединените нации зони в Република Хърватска и зоните в Република Босна и Херцеговина, които са под контрола на силите на босненските сърби

9

1996

L 069

1

 

 

31996D0205

 

 

 

Решение на Съвета от 20 ноември 1995 година относно временното прилагане на определени разпоредби на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и неговите държави-участнички, от друга страна

11

1996

L 073

1

 

 

31996D0207

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 1995 година за временното прилагане на две споразумения под формата на Съгласуван протокол между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам за търговията с текстил и облекла

12

1996

L 073

2

 

 

21996A0321(01)

 

 

 

Съгласуван протокол

13

1996

L 073

22

 

 

21996A0321(02)

 

 

 

Съгласуван протокол № 5

33

1996

L 074

25

 

 

31996D0219

 

 

 

Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Канада

36

1996

L 074

26

 

 

21996A0322(01)

 

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Канада

37

1996

L 081

1

 

 

31996D0223

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 1995 година относно временното прилагане на някои споразумения между Европейската общност и някои трети страни за търговия с текстилни изделия

45

1996

L 081

3

 

 

21996A0330(01)

 

 

 

Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Albania amending the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Albania on trade in textile products to take into account the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union

47

1996

L 081

265

 

 

21996A0330(12)

 

 

 

Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Belarus concerning the renewal of the Agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products

61

1996

L 081

294

 

 

21996A0330(16)

 

 

 

Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Ukraine concerning the renewal of the Agreement between the European Economic Community and Ukraine on Trade in Textile Products initialled on 5 May 1993, as last amended by the Agreement in the form of an Exchange of Letters initialled on 22 December 1994

70

1996

L 120

1

 

 

21996A0520(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество за използването на атомна енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия и Съединените американски щати

82

1996

L 131

47

 

 

31996R0983

 

 

 

Регламент (ЕО) № 983/96 на Комисията от 31 май 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 738/94 за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 520/94 на Съвета, създаващ процедура на Общността за управление на количествените квоти

118

1996

L 136

28

 

 

31996D0351

 

 

 

Решение на Съвета от 14 май 1996 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам

122

1996

L 136

29

 

 

21996A0607(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Социалистическа република Виетнам

123

1996

L 137

14

 

 

31996D0354

 

 

 

Решение на Съвета от 20 май 1996 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Кралство Непал

136

1996

L 145

16

 

 

31996D0366

 

 

 

Решение на Съвета от 11 юни 1996 година относно прилагането на член 8 от Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора

137

1996

L 153

47

 

 

31996D0386

 

 

 

Решение на Съвета от 26 февруари 1996 година относно приключването на Меморандуми за разбирателство между Европейската общност и Ислямска република Пакистан и Европейската общност и Република Индия относно търговските договорености за достъп до пазара на текстилни продукти

138

1996

L 153

48

 

 

21996A0627(01)

 

 

 

Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно договореностите за достъп до пазара на текстилни продукти

139

1996

L 153

53

 

 

21996A0627(02)

 

 

 

Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република Индия относно договореностите за достъп до пазара на текстилни продукти

144

1996

L 163

1

 

 

31996R1257

 

 

 

Регламент (EО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 година относно хуманитарната помощ

160

1996

L 167

23

 

 

31996D0412

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юни 1996 година относно заключението от страна на Европейската общност, свързано с въпроси от нейните компетенции, за резултатите от преговорите на Световната търговска организация по финансовите услуги и по движението на физически лицаВтори протокол към Общото споразумение за търговията с услуги

166

1996

L 167

43

 

 

21996A0706(02)

 

 

 

Трети протокол към Общото споразумение по търговията с услуги

186

1996

L 173

1

 

 

31996D0415

 

 

 

Решение на Съвета от 28 май 1996 година за сключване на административни договорености относно търговията с текстилни продукти между Европейската общност и някои членове на Световната търговска организация

198

1996

L 181

15

 

 

31996R1410

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1410/96 на Комисията от 19 юли 1996 година относно частичната отмяна на Регламент (EО) № 3053/95 за изменение на приложения I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX и XI към Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

200

1996

L 188

4

 

 

31996R1476

 

 

 

Регламент (EО) № 1476/96 на Комисията от 26 юли 1996 година за откриване на квоти за внос на текстилни продукти от категории 87 и 109 с произход от Северна Корея и за изменение на приложения IV и V към Регламент (EО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни

201

1996

L 208

1

 

 

31996D0493

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1996 година за подписване и временно прилагане на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 1994 година от името на Европейската общност

204

1996

L 208

4

 

 

21996A0817(01)

 

 

 

Международно споразумение за тропическия дървен материал, 1994 година Обединени нации Ню Йорк и Женева, 1994 година

206

Top