EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_012_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 12

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 012

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 116

3

 

 

31995R1150

 

 

 

Регламент (EО) № 1150/95 на Комисията от 22 май 1995 година за изменение на Регламент (EO) № 738/94 за установяване на някои правила за прилагане на Регламент (EO) № 520/94 на Съвета за създаване на процедура на Общността за администриране на количествените квоти

3

1995

L 118

10

 

 

31995R1172

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 година относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни

15

1995

L 128

1

 

 

31995R1325

 

 

 

Регламент (EO) № 1325/95 на Съвета от 6 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 517/94 относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, необхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, нито от други специфични правила за внос на Общността

20

1995

L 134

26

 

 

21995A0620(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Съединените американски щати относно обществените поръчки

25

1995

L 150

23

 

 

31995R1565

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1565/95 на Комисията от 30 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2248/94 за въвеждане на ретроспективно наблюдение на Общността на вноса на някои стоманени кабели с произход от страни, които не са членки

36

1995

L 155

8

 

 

31995R1627

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1627/95 на Комисията от 5 юли 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3168/94 на Комисията от 21 декември 1994 година за създаване на лицензия за внос на Общността в рамките на Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, необхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, нито от други специфични правила за внос на Общността, и за изменение на някои разпоредби на същия регламент

37

1995

L 186

42

 

 

31995D0308

 

 

 

Решение на Съвета от 24 юли 1995 година относно сключването от името на Общността на Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езераКонвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, съставена в Хелзинки на 17 март 1992 година Организация на обединените нации 1992 г. Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера

38

1995

L 211

39

 

 

31995D0356

 

 

 

Решение на Комисията от 28 юни 1995 година за сключване на Споразумение за прилагане между Европейската общност за атомна енергия, представлявана от Комисията на Европейските общности, и Atomic Energy of Canada Limited, в качеството му на изпълнител, определен от правителството на Канада във връзка с участието на Канада в приноса на Европейската общност по атомна енергия към дейностите по инженерен дизайн (ЕDА) за Международния термоядрен експериментален реактор (ITER)

55

1995

L 211

40

 

 

21995A0906(02)

 

 

 

Споразумение за прилагане между Европейската общност за атомна енергия, представлявана от Комисията на Европейските общности, и Atomic Energy of Canada Limited, в качеството му на изпълнител, определен от правителството на Канада във връзка с участието на Канада в приноса на Европейската общност по атомна енергия към дейностите по инженерен дизайн (ЕDА) за Международния термоядрен експериментален реактор (ITER)

56

1995

L 247

1

 

 

31995D0414

 

 

 

Решение на Съвета от 17 юли 1995 година за сключване от Европейската общност на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Руската федерация, от друга страна

59

1995

L 247

2

 

 

21995A1013(01)

 

 

 

Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Руската федерация, от друга страна

60

1995

L 247

30

 

 

31995D0415

 

 

 

Решение на Комисията от 4 октомври 1995 година за сключване от името на Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия на Временното споразумение между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, относно търговията и свързаните с нея въпроси

89

1995

L 262

53

 

 

31995D0445

 

 

 

Решение на Съвета от 30 октомври 1995 година за сключване на Рамково споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия

91

1995

L 262

54

 

 

21995A1101(01)

 

 

 

Рамково споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия

92

1995

L 322

18

 

 

31995D0566

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година за временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Социалистическа република Виетнам относно търговията с текстилни изделия и облекла

104

1995

L 322

19

 

 

21995A1230(09)

 

 

 

Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement

105

1995

L 324

1

 

 

31995D0567

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Боливия за прекурсори и химически вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

137

1995

L 324

3

 

 

21995A1230(10)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Боливия за прекурсори и химически вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

139

1995

L 324

10

 

 

31995D0568

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година за сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Колумбия относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

147

1995

L 324

11

 

 

21995A1230(11)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Колумбия относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества и психотропни субстанции

148

1995

L 324

18

 

 

31995D0569

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Еквадор относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

156

1995

L 324

19

 

 

21995A1230(12)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Еквадор относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

157

1995

L 324

26

 

 

31995D0570

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Перу относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни субстанции

165

1995

L 324

27

 

 

21995A1230(13)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Перу за прекурсори и химически вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични или психотропни вещества

166

1995

L 324

34

 

 

31995D0571

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1995 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Венецуела относно прекурсорите и химическите вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични вещества или психотропни сустанции

174

1995

L 324

35

 

 

21995A1230(14)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Венецуела за прекурсори и химически вещества, които се използват често в незаконното производство на наркотични или психотропни вещества

175

1995

L 327

17

 

 

31995D0582

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 1995 година относно сключването на споразумения под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Република Исландия, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно някои селскостопански продукти

183

1995

L 327

18

 

 

21995A1230(15)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия относно някои селскостопански продукти

184

1995

L 327

21

 

 

21995A1230(16)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно някои селскостопански продуктиСпоразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия относно взаимната търговия със сирене

188

1995

L 327

29

 

 

21995A1230(18)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Конфедерация Швейцария и Европейската общност относно някои селскостопански и рибни продукти

199

1996

L 011

7

 

 

31996D0040

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 1995 година за временно прекратяване, съгласно Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета относно търговските бариери, на процедурата във връзка с пиратството на звукозаписи от Общността в Тайланд и неговото въздействие върху търговията на Общността със звукозаписи

201

1996

L 021

6

 

 

31996R0138

 

 

 

Регламент (ЕО) № 138/96 на Съвета от 22 януари 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 520/94 за определяне на процедура на Общността за управление на количествените квоти

203

1996

L 021

7

 

 

31996R0139

 

 

 

Регламент (ЕО) № 139/96 на Съвета от 22 януари 1996 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 3285/94 и (ЕО) № 519/94 относно унифицирания контролен документ на Общността

204

1996

L 025

2

 

 

31996R0168

 

 

 

Регламент (ЕО) № 168/96 на Съвета от 29 януари 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 519/94 относно общите правила за внос от някои трети страни

215

1996

L 034

33

 

 

31996D0147

 

 

 

Решение на Съвета от 22 януари 1996 година относно сключването на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз

216

1996

L 034

34

 

 

21996A0213(01)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз

217

1996

L 036

24

 

 

31996D0154

 

 

 

Решение на Съвета от 22 ноември 1993 година относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария относно изменението на Конвенцията от 20 май 1987 година за опростяването на формалностите при търговията със стоки

220

1996

L 036

25

 

 

21996A0214(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария относно изменението на Конвенцията от 20 май 1987 година за опростяването на формалностите при търговията със стоки

221

1996

L 056

1

 

 

31996R0384

 

 

 

Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност

223

1996

L 056

21

 

 

31996R0385

 

 

 

Регламент (ЕО) № 385/96 на Съвета от 29 януари 1996 година относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето

243

Top